Предстоящи събития

5 август 2016г., петък

ОТВОРЕНО ПИСМО

До УС на БДББ
До всички членове на БДББ
ОТВОРЕНО ПИСМО
Уважаеми колеги,

Длъжни сме да уточним, че внушителната двутомна литература на 91 български медици под редакцията на К. Костов не е „Първи учебник по белодробни болести за последните три десетилетия”у нас, а разглеждане в клуб „Перото” /той е за художествена литература/ и шумно представяне пред националните медии?! е отстъпление от възприетите норми...

27 юли 2016г., сряда

Краен срок за грантовете за ERS

Уважаеми колеги,
Напомняме ви, че крайният срок за подаване на молби за грантовете за участие в годишния конгрес на ERS в Лондон изтича на 31.07.2016 г. Условията за кандидатите ще намерите...

Публикации

Възникналата при пациенти с бронхиална астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди белодробната туберкулоза повишава риска от белодробен карцином

Проучването изследва връзката между белодробната туберкулоза възникнала сред пациенти с астма на терапия с инхалаторни кортикостероиди (ИКС) и риска от...

Връзка между депресията и придържането към терапията при ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ.

Проучвания документират...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.