Предстоящи събития

19 март 2020г., четвъртък

Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки, Световна здравна организация, 13 март 2020 г.

Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки

Световна здравна организация, 13 март 2020 г.

19-03-2020 Клинично управление на тежка остра респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19...

19 март 2020г., четвъртък

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-1919-03-2020 Home+care...

Публикации

COVID‐19: Interim Guidance on Management Pending Empirical Evidence

COVID‐19: Interim Guidance on Management Pending Empirical Evidence. From an American Thoracic Society‐led International Task Force

7-04-2020...

Surviving Sepsis Campaign: guidelines

Surviving Sepsis Campaign: guidelines on the management of critically ill adults with Coronavirus Disease 2019 (COVID‑19)

7-04-2020 Alhazzani2020_Article_SurvivingSepsisCampaignGuidelines Coronavirus Disease 2019...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.