Предстоящи събития

24 март 2017г., петък

Курс за респираторни сестри

Курс за респираторни сестри

Уважаеми колеги, от днес до 26 март в Пловдив ще се проведе традиционният курс на Българското дружество по белодробни болести за повишаване квалификацията на респираторните медицински сестри. Курсът се провежда под патронажа на ректора на Медицинския университет - Пловдив чл. кор. проф. д-р Стефан Костянев дмн и с подкрепата на фармацевтичните компании GSK, AstraZeneca и Beohringer...

15 март 2017г., сряда

Kурс за обучение на респираторни медицински сестри

Kурс за обучение на респираторни медицински сестри

Уважаеми колеги,
На 24 - 26 март в гр. Пловдив ще се проведе традиционния курс за обучение на респираторни медицински сестри, организиран от БДББ и под егидата на ректора на МУ-Пловдив чл.кор. проф.д-р. Ст. Костянев, д.м.н.
Програмата на курса може да намерите...

Публикации

Нови насоки в GINA 2017

Наскоро на официалния сайт на GINA (http://ginasthma.org/) се публикуваха новите насоки за диагностика и лечение на бронхиална астма. В ръководството...

Характеристики на възпалението и коморбидните състояния при пациенти с тежка астма

В своето проучване авторите установяват, че честотата на екзацербациите корелира положително с телесното тегло, с еозинофилията, бронхиалната хиперреактивност, с гастро-езофагеалния...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.