Предстоящи събития

8 ноември 2017г., сряда

Курс за специализанти на БДББ

Уважаеми колеги,

Очакваме Вашите заявки за участие в курса за специализанти по пневмология и фтизиатрия, който ще се проведе от 24 до 26 ноември в гр. Пловдив. Курсът е фокусиран върху теми от Вътрешните болести, като поканени лектори са: проф. Тодор Кантарджиев, доц. Мария Стаевска, доц. Васил Велчев, проф.Милена Станева, д-р Владимир Канарев, доц. Лиана Герчева,  доц. Донка Стефанова, доц....

31 октомври 2017г., вторник

курс на БДББ за специализанти по белодробни болести

курс на БДББ за специализанти по белодробни болести

Уважаеми колеги,

От 24 до 26 ноември 2017 г. в гр. Пловдив ще се проведе традиционният курс на БДББ за специализанти по белодробни болести, като разходите се поемат от БДББ за всички редовни членове. Ако желаете да участавате, моля попълнете регистрационна карта и я изпратете до 15.11.2017 г. на brsnet@hotmail.com. Регистрационна карта може да изтеглите от...

Публикации

Анализ на взаимодействието между генома и атмосферното замърсяване и развитието на астма в детска възраст

Наличните доказателства за връзката между експозицията на замърсен въздух от автомобилния трафик и възможността за развитие на астма в детска...

Алфа-1 антитрипсин MZ генотипа се свързва с наличието на ХОББ

Анализирани са 8271 човека с MZ генотип. Сред тях се е наблюдавало значимо намалена белодробна функция и рентгенологични данни за...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.