Предстоящи събития

13 ноември 2019г., сряда

Предложения към Борда по пневмология към БЛС

Уважаеми колеги,

На 26.11.2019 г. предстои среща на Борда по пневмология към Българския лекарски съюз с експертите на НЗОК за договаряне на приложенията за болнична помощ на НРД за медицински дейности 2020 г. (алгоритми на клинични пътеки, клинични и амбулаторни процедури). Ако имате предложения за промени, моля да ги представите на председателя на Борда доц. Явор Иванов (pulmovan@gmail.com).

Доц. Владимир...

Публикации

Фармакогеномиката на инхалаторните кортикостероиди и спада на белодробната функция при ХОББ

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) се предписват широко за пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), но въпреки това имат променливи резултати...

Временни фактори и пропуснати дози при лечение на туберкулоза: причинно-следствени връзки

Лечението на туберкулозата продължава шест месеца или повече. Придържането на пациентите към лечението е от решаващо значение за ефикасността му....

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.