Предстоящи събития

22 май 2018г., вторник

Обява за Общо събрание

Общо събрание на БДББ

 

ДО

Членовете на сдружение с нестопанска цел

“БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”

 

П О К А Н А

 

УВАЖАЕМИ ЧЛЕНОВЕ,

 

Управителният съвет на Сдружение с нестопанска цел “БЪЛГАРСКО ДРУЖЕСТВО ПО БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ”, със седалище в София и адрес: ул. “Свети Георги Софийски” № 2, на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и в съответствие с чл.14 от устава на сдружението, свиква общо...

22 май 2018г., вторник

Лятна среща на БДББ

Уважаеми колеги,

 

 

От  22-24 юни 2018 г. в  Хотел „Рила“, КК „Боровец“ ще се проведе лятна  среща на  БДББ.

 

Теми на срещата са:

Българската пулмология на европейските и световни форуми (сесията цели представяне   на    доклади и научни съобщения на български учени, селектирани за участие и  представени   на европейски конгреси и научни форуми  за периода  2014-2018г).

 

Фирмени симпозиуми.

 

Общо събрание на БДББ.

 

Срок за изпращане на...

Публикации

Четирикратно повишаване дозата на ИКС за прекратяване на екзацербациите на астма

В проучването се сравняват два плана за самоуправление, като в зона 2 от плана е описано поведението на пациентите при...

Рискови фактори свързани с постоперативни белодробни усложнения при пациенти с астма и ХОББ.

В проучването са били включени общо 346 пациенти (257 с астма и 89 с ХОББ) като успожнения от страна на...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.