Предстоящи събития

24 декември 2016г., събота

Весела Коледа и здрава Нова година!

Весела Коледа и здрава Нова година!

Да бъде Светлина в душата,
да бъде Топлина в сърцата;
дори среднощ, дори сред зима,
но Огънче едно да има,
дори измислено, но да светлее
и в него пак Надеждата да грее!

Скъпи Колеги,

Желая ви светли и изпълнени с обич и топлина Коледни празници!
Здрава и успешна Нова 2017 година!
За вас и вашите близки хора, от сърце!

Доц. Диана Петкова
Председател на УС на...

16 ноември 2016г., сряда

16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ

16 НОЕМВРИ 2016 – СВЕТОВЕН ДЕН НА ХОББ

Българските пулмолози ще отбележат Деня на хроничната обструктивна белодробна болест с безплатни прегледи в университетските градове София, Пловдив, Варна и Плевен

Лекарите специалисти от Българското дружество по белодробни болести се включват в Световния ден на хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) 16 ноември. Събитията в страната са организирани съвместно с партньорската пациентска Асоциация на българите, боледуващи от астма, алергия и ХОББ.

Хроничната...

Публикации

Клиничното значение на симптомите при пушачи със запазена белодробна функция

Голяма част от пушачите с респираторни симптоми не отговарят на спирометричните критерии за ХОББ. Проведеното обсервационно проучване включва 2736 бивши...

Бронходилататорният отговор по отношение на ФВК е по-голям и значим спрямо ФЕО1 при тежка бронхиална обструкция

Противоречиви са препоръките от литературата по отношение на интерпретацията на бронходилататорния отговор. Проведеното проучване включва над 30 000 пациенти от редица...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.