Предстоящи събития

1 март 2018г., четвъртък

Честита Баба Марта!

869690-1-shamaСкъпи Колеги,
Честита Баба Марта!
Здраве и успехи !

За всички ни

Доц.д-р Д.Петкова
Баба Марта днес пристига,
тегли шарена талига
с ритли били и червени -
мартеници окачени!
Снежко-Скрежко тук завари -
Малък Сечко я превари;
той на Марта уж е братец,
ала рече днеска: "Ядец!"
С преспи пътища запречи,
та на Марта да попречи,
белким тя от страх се скрие,
с лед носа й да натрие!
Сечко може да е малък,
но корав е Сечко...

8 ноември 2017г., сряда

Курс за специализанти на БДББ

Уважаеми колеги,

Очакваме Вашите заявки за участие в курса за специализанти по пневмология и фтизиатрия, който ще се проведе от 24 до 26 ноември в гр. Пловдив. Курсът е фокусиран върху теми от Вътрешните болести, като поканени лектори са: проф. Тодор Кантарджиев, доц. Мария Стаевска, доц. Васил Велчев, проф.Милена Станева, д-р Владимир Канарев, доц. Лиана Герчева,  доц. Донка Стефанова, доц....

Публикации

Анализ на взаимодействието между генома и атмосферното замърсяване и развитието на астма в детска възраст

Наличните доказателства за връзката между експозицията на замърсен въздух от автомобилния трафик и възможността за развитие на астма в детска...

Алфа-1 антитрипсин MZ генотипа се свързва с наличието на ХОББ

Анализирани са 8271 човека с MZ генотип. Сред тях се е наблюдавало значимо намалена белодробна функция и рентгенологични данни за...

За БДББ

Българското дружество по белодробни болести е неправителствено, нестопанско сдружение с идеална цел на лекари и други медицински лица, които упражняват практическа, научно-изследователска, преподавателска и друга професионална дейност в областта на белодробните болести, които приемат Устава, отговарят на условията за членство и са декларирали свободната си воля за участие.