07 януари 2020

Безопасност и нежелани събития след прицелна белодробна деинервация при умерена до тежка ХОББ. (AIRFLOW)

Мултицентрово рандомизирано контролирано клинично изпитване.

Прицелната белодробна деинервация е бронхоскопска техника за радиочестотна аблативна терапия при ХОББ, която трайно разрушава парасимпатиковите нервни влакна за намаляване на съпротивлението на дихателните пътища и хиперсекрецията на мукус.

Проведено е мултицентрово, рандомизирано, двойно-сляпо проучване при пациенти със симптоматична (mMRC ≥ 2, или CAT тест ≥ 10) ХОББ (FEV1 30-60% от предвиденото). Първичният краен резултат беше честотата на нежелани събития от страна на дихателната система между 3 и 6,5 месеца след рандомизация (определени като екзацербация на ХОББ, тахипнея, бронхоспазъм, влошаване на бронхит, влошаване на диспнея, грип, пневмония, други респираторни инфекции, дихателна недостатъчност, изискващи терапевтична интервенция).

В заключение пациентите със симптоматична ХОББ, третирани с TLD, в комбинация с оптимална фармакотерапия, имат по-малко свързани с дихателната система нежелани събития, включително хоспитализации за екзацербация на ХОББ.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник