01 декември 2019

Билатерална стимулация на подезичния нерв при пациенти с ОСА

Стимулацията на подезичния нерв (n. hypoglossus) (HNS) намалява тежестта на обструктивната сънна апнея (ОСА) чрез стимулация на m. genioglossus и ограничаване колабирането на горни дихателни пътища. Проучване проведено в осем медицински центъра в три страни (Австралия, Франция, Обединеното Кралство) оценява безопасността и ефективността на ново устройство – the Genio™ system, което, чрез малък имплантиран електрод, активиран от външно устройство, стимулира двустранно подезичния нерв. При 22ма пациенти, на 6-я месец от проследяването, BMI е останал непроменен, AHI е спаднал средно от 23.7 до 12.9, ODI е спаднал средно от 19.1 до 9.8. Дневната умора е намаляла, а качеството на съня се е подобрило драстично, броят на партньорите, докладвали силно хъркане, или напускане на спалнята заради хъркане е намалял от 96% на 35%. В заключение, двустранната стимулация на подезичния нерв чрез the Genio™ system, намалява тежестта на ОСА и повишава качеството на живот.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник