03 юли 2018

Будезонид/формотерол при нужда срещу будезонид като подържаща терапия при пациенти с лека астма

Общо 4176 пациенти, над 12-годишна възраст с лека астма, са включени в 52-седмично, двойно заслепено, мултицентрично проучване. От тях 2089 са разпределени в групата с Будезонид/формотерол при нужда, а останалите 2087 са с будезонид като подържаща терапия.

Проследените пациенти са анализирани по отношение на честотата на тежките екзацербации, симптоматиката (оценена с Asthma Control Questionnaire 5 (ACQ-5). Установи се, че приложението на Будезонид/формотерол при нужда не превъзхожда терапията с будезонид като подържащ медикамент по отношение на честотата на тежките екзацербации, но пациентите са с по-лош контрол на симптомите, оценено с ACQ-5.

Групата пациенти с Будезонид/формотерол са със значително по-ниска дневната доза на инхалаторния кортикостероид.

 

Източник: Eric D. Bateman, Helen K. Reddel, Paul M. O’Byrne et all. As-Needed Budesonide–Formoterol versus Maintenance Budesonide in Mild Asthma. N Engl J Med. 2018 May 17;378(20):1877-1887. doi: 10.1056/NEJMoa1715275.

 

Превод: Златина Иванова