21 март 2016

Организационен комитет

  1. Диана Петкова – председател

Членове:

  1. Явор Иванов
  2. Димитър Костадинов
  3. Владимир Ходжев
  4. Ваня Юрукова
  5. 6. Светослав Дачев
  6. Мариела Георгиева

Секретари: В. Стратев, В. Димитрова