12 ноември 2013

СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“

Дейност:

Ден на отворени врати с попълване на въпросници, извършване на спирометрии и прегледи на пациентите с промени в спирометриите.

Адрес:

Месност „Света Гора“
СБАЛПФЗ „Д-р Трейман“