29 октомври 2013

МБАЛ „Св. Марина” КПФ

Световния ден за борба с ХОББ ще бъде отбелязан на 20.11.2013 в Клиниката по пневмология и фтизиатрия на МБАЛ „Св. Марина” – Варна, бул. „Христо Смирненски” 1, етаж 9, кабинет 904 от 10:00 до 14:00 часа.

Дейности:

  • Провеждане на спирометрии
  • Медицински прегледи
  • Раздаване на информационни материали

За контакти:

052 978 553
052 978 256