24 октомври 2020

Дългосрочна неинвазивна вентилация при стабилна хиперкапнична ХОББ. Официално ръководство на Американското торакално дружество за клиничната практика.

Този експертен панел предоставя препоръки, основани на доказателства, насочени към приложението на НИВ при пациенти с ХОББ и хронична стабилна хиперкапнична дихателна недостатъчност.

 

При стабилни пациенти с ХОББ и хронична хиперкапния (определено като

FEV1/FVC < 0,70; PaCO2 в покой > 45 mmHg; извън екзацербация), дългосрочната НИВ има потенциал да подобри физиологичните параметри (напр. белодробна функция или газообмен), клиничните симптоми (напр. функционален капацитет, диспнея, качество на живот и качество на съня) и резултатите, насочени към пациента (напр. рехоспитализации и оцеляване).

Целта на настоящото ръководство е да обобщи наличните доказателства и да предостави полезни препоръки, насочени към: 1) пациенти с ХОББ, особено потенциални подгрупи, които биха могли да се възползват от терапия с НИВ;

2) идеалното време и местоположение (напр. болница или сънна лаборатория вместо в дома) за започване на НИВ; и 3) определяне на оптимални режими и настройки за дългосрочна НИВ терапия.

 

Експертите са поставили акцент върху следните пет въпроса:

 

Въпрос 1: Трябва ли да се използва дългосрочна нощна НИВ спрямо обичайните грижи за стабилни амбулаторни пациенти с хиперкапнична ХОББ?

Препоръка: Предлагаме използването на нощна НИВ в допълнение към обичайните грижи за пациенти със стабилна хиперкапнична ХОББ (условна препоръка, умерено ниво на сигурност).

 

Въпрос 2:  Трябва ли пациентите със стабилна хиперкапнична ХОББ да преминат оценка за сънна апнея преди започване на дългосрочна НИВ?

Препоръка: Предлагаме пациентите със стабилна хиперкапнична ХОББ да се подложат на скрининг за ОСА преди започване на дългосрочна НИВ (условна препоръка, много ниско ниво на сигурност).

 

Въпрос 3: Трябва ли да се започне дългосрочна НИВ при пациенти, хоспитализирани с екзацербация на ХОББ, свързана с обострена хронична дихателна недостатъчност?

Препоръка: Предлагаме да не се започва вътреболнична дългосрочна НИВ след епизод на обострена хронична хиперкапнична дихателна недостатъчност, като вместо това се предпочита повторна оценка за НИВ 2–4 седмици след стабилизиране (условна препоръка, ниско ниво на сигурност).

 

Въпрос 4: Трябва ли дългосрочните настройки на НИВ да се определят от лабораторна полисомнография при пациенти със стабилна хиперкапнична ХОББ?

Препоръка: Предлагаме да не се използва лабораторна полисомнография за титриране на НИВ при пациенти със стабилна хиперкапнична ХОББ, при които се започва НИВ (условна препоръка, много ниско ниво на сигурност).

 

Въпрос 5: Трябва ли да се използва НИВ с целенасочено нормализиране на PaCO2 спрямо НИВ без насочване към нормални стойности на PaCO2 за дългосрочна НИВ при пациенти с ХОББ?

Препоръка: Предлагаме НИВ с целенасочено нормализиране на PaCO2 при пациенти с хиперкапнична ХОББ на дългосрочна НИВ (условна препоръка, ниско ниво на сигурност).

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник