31 октомври 2019

Ефикасност и безопасност на инхалаторните кортикостероиди при възрастни с ХОББ и/или астма. Популационно проучване.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са утвърдени медикаменти при лечението на астма и ХОББ, две често срещани хронични заболявания на дихателните пътища. Все още обаче съществува несигурност по отношение на използването им в някои случаи, по-специално при възрастни хора с астма, такива с припокриване на астма и ХОББ, както и за някои лица с ХОББ, като се има предвид връзката на ИКС с по-висок риск от развитие на пневмония.

В това ретроспективно надлъжно кохортно проучване, индивиди на възраст 66 години или повече в Онтарио, Канада, диагностицирани с ХОББ или астма между 2003г. и 2014г. са били проследени до март 2015г. Проучването включва 87 690 лица с астма и 150 593 лица с ХОББ. По отношение на ефективността, употребата на ИКС се свързва  с по-малко хоспитализации за обструктивни белодробни заболявания при пациенти само с астма. Подобна връзка се наблюдава при лица с припокриващи се ХОББ и астма, но не и при тези само с ХОББ, при които получаването на ИКС има слабо влияние върху хоспитализациите. По отношение на безопасността, получаването на ИКС е свързано с незначително повишен риск от хоспитализации за пневмония при пациенти с ХОББ и без астма. В заключение употребата на ИКС се свързва с по-малко хоспитализации за обструктивни белодробни заболявания при по-възрастни с астма и припокриващи се астма и ХОББ, но има малко влияние върху хоспитализациите за пневмония и обструктивни заболявания при пациенти само с ХОББ.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник