02 септември 2015

Есенна среща на БДББ

Уважаеми колеги,

От 23-25.10.2015 г. в гр. Варна, курортен комплекс „Златни пясъци” ще се проведе есенната среща на  БДББ. Теми на срещата са:

  1. Медицина на съня и НИВ.
  2. Докторантите представят…
  3. Фирмени симпозиуми.

Срок за изпращане на резюмета на научни разработки за докторантската сесия: 30.09.2015 г. Резюметата изпращайте на brsnet@hotmail.com.

Очаквайте скоро детайли по организацията и програмата