03 декември 2014

Европейски Брохиектатичен Регистър

​Уважаеми Колеги,

​Пишем Ви във връзка с покана за участие в Европейски Брохиектатичен Регистър (European Bronchiectasis Registry -EMBARC). Този регистър за проспективно проследяване цели да събере 10 000 пациента в рамките на 5 години от цяла Европа, за да се изготви цялостна картина на проблема и съответното поведение към тези болни.

​Тази инициатива се подкрепя от Европейското Респираторно Дружество (ERS) и Европейския Съюз (ЕС). По-подробна информация за проекта EMBARC можете да намерите на: athttps://www.bronchiectasis.eu/

​Участващите центрове ще бъдат компенсирани с определено възнаграждение за всеки включен в регистъра пациент. Информацията се попълва online, в удобен за употреба сайт. Може да се предостави опция за тренировъчно въвеждане на данни в сайта.

​Наред с координирането на работата по регистъра, EMBARC подкрепя обучителни мероприятия, присъжда годишни награди за изследователска дейност в областта на бронхиектазиите и насърчава съвместната работа по клинични проучвания. Мрежата EMBARC се използва за провеждане на клинични изпитания. Ако се интересувате от клиничното поведение и проучване на бронхиектазиите, ние Ви насърчаваме да се включите и да участвате в проекта, за да можем по-добре да разберем и лекуваме това състояние.

​За да заявите вашето желание за участие, попълнете регистрационната форма- https://www.bronchiectasis.eu/register

​Ако имате въпроси, касаещи проекта, моля не се колебайте да се свържете с нас, като използвате настоящия e-mail адрес. Надяваме се, че този проект ще бъде интересен за Вас и ще имаме възможността да работим заедно.

Ваши искрени,

Д-р Джеймс Чалмърс (UK, Registry Chair)
Д-р Стефано Алиберти (Italy, Registry co-Chair)
Д-р Ева Полверино (Spain, Registry co-Chair)