24 октомври 2020

Характеристики на случаите, използване на ресурси и резултати на 10 021 пациенти с COVID-19, приети в 920 болници в Германия: обсервационно проучване.

В кохортата на това проучване са включени възрастни пациенти с потвърдена диагноза COVID-19, които са постъпили в болница в Германия между 26 февруари и 19 април 2020 г. и за които е налице пълен болничен курс (т.е. пациентът е бил изписан или починал в болница).

Наборът от данни включва подробна информация за характеристиките на пациента, продължителността на болничния престой, вида и продължителността на вентилацията и статуса на оцеляване. Пациентите са групирани според това дали са получили някаква форма на механична вентилация. За да се отчетат съпътстващите заболявания, е използван индексът на коморбидност на Charlson.

От 10 021 хоспитализирани пациенти, лекувани в 920 различни болници, 1727 (17%) са получили механична вентилация (от които 422 [24%] са били на възраст 18–59 години, 382 [22%] са били на възраст 60–69 години, 535 [31%] са били на възраст 70–79 години, а 388 [23%] са били на възраст ≥ 80 години). Средната възраст е 72 години. Мъжете и жените са еднакво представени в групата без вентилация, докато два пъти повече мъже, отколкото жени, са представени в групата с вентилация. Вероятността да бъдат вентилирани е 12% за жените (580 от 4822) и 22% за мъжете (1147 от 5199). Най-честите съпътстващи заболявания са хипертония (56%), диабет (28%), сърдечна аритмия (27%), бъбречна недостатъчност (23%), сърдечна недостатъчност (20%) и хронично белодробно заболяване(14%). 6% (590 от 10 021) от пациентите са били със затлъстяване. Диализа е била необходима при 599 (6%) от всички пациенти и при 469 (27%) от 1727 вентилирани пациенти. Индексът на коморбидност на Charlson е бил 0 за 3237 (39%) от 8294 пациенти без вентилация, но само за 374 (22%) от 1727 пациенти на вентилация. Средната продължителност на вентилацията е била 13,5 дни.

26% (445 от 1727) от всички пациенти на вентилация са били трахеостомирани. Средната продължителност на болничния престой е била общо 14 дни, средно 12 дни в групата без вентилация и 25 дни в групата на вентилация. Вътреболничната смъртност е била общо 22% (2229 от 10 021), с широки вариации между пациенти без вентилация (1323 [16%] от 8294) и с вентилация (906 [53%] от 1727; 65 [45%] от 145 само на неинвазивна вентилация, 70 [50%] от 141 за неуспешна НИВ и 696 [53%] от 1318 на инвазивна механична вентилация). Вътреболничната смъртност при пациенти на вентилация, които са имали нужда от диализа, е била 73% (342 от 469). Вътреболничната смъртност  при пациенти на вентилация по възраст варира от 28% (117 от 422) при пациенти на възраст 18–59 години до 72% (280 от 388) при пациенти на възраст 80 години или повече. Стратифицирането на групата на вентилираните пациенти по продължителност на болничния престой и продължителност на вентилацията показва, че вероятността от смърт е била особено висока през първите 10 дни от хоспитализацията.

В немската здравна система, в която болничният капацитет не е претоварен от пандемията, смъртността е висока при пациенти, получаващи механична вентилация, особено при пациенти на възраст над 80 години и тези, които се нуждаят от диализа, и е значително по-ниска за пациенти под 60 години.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник