27 април 2020

Индексът на телесната маса и промяната на теглото са свързани с траекторията на белодробната функция при възрастни: проспективно ECRHS проучване.

Съществуват последователни доказателства, показващи, че наднорменото тегло, затлъстяването и наддаването на тегло в зряла възраст оказват вреден ефект на белодробната функция.

Предишни популационни и кохортни проучвания показват, че прекомерното наддаване на тегло в зряла възраст е свързано с по-ниски нива на белодробната функция и с повишен процент на спад на белодробната функция, независимо от възрастта и статуса на пушене.

The European Community Respiratory Health Survey (ECRHS) е голямо мултицентрово популационно проучване с налични мерки за тегло, височина и белодробна функция в три времеви точки за период от 20 години, както и подробна информация за социодемографските фактори и начина на живот при възрастни, живеещи в Европа и Австралия.

Включени са 3673 участници на възраст 20–44 години с многократни измервания на теглото и белодробната функция (FVC, FEV1), в три вълни (1991–93, 1999–2003, 2010–14) до навършване на 39–67 години.

За да се улесни интерпретацията на резултатите, прогнозните траектории на белодробната функция по профили за промяна на теглото са представени отделно за нормален BMI и категории с наднормено тегло и затлъстяване в началото.

Сред възрастните с изходен нормален BMI, наднормено тегло и затлъстяване, тези с умерено и високо наддаване на тегло по време на проследяването показват значително по-стръмен спад на FVC от тези със стабилно тегло.

За разлика от наддаването на тегло, възрастни със затлъстяване в началото, които са загубили тегло по време на проследяването, показват затихване на спада на FVC.

Изчислено е, че на възраст 25 години, участници със затлъстяване имат по-ниски нива на FVC, отколкото участниците с нормален BMI.

Оценено е обаче, че лицата със затлъстяване, които са отслабнали по време на проследяването, нямат значително по-различни стойности на FVC на възраст 65 години от участниците с изходен нормален BMI и стабилно тегло.

Лица с поднормено тегло в началото, които са имали стабилно тегло или умерено наддаване на тегло, показват по-рязък спад в съотношението FEV1/FVC, в сравнение с участниците с изходен нормален BMI и стабилно тегло по време на проследяването.

Стратификацията по пол показва, че спадът на FVC и FEV1 е по-голям при мъжете, които наддават на тегло, отколкото при жените, особено в категорията на затлъстяване, но няма разлика по отношение на съотношението FEV1/FVC.

В това популационно проучване е установено, че промяната на теглото за 20-годишен период е свързана със скоростта на намаляване на белодробната функция в зряла възраст.

По-конкретно е установено, че: (1) при участници с изходен нормален BMI, наднормено тегло и затлъстяване в млада зряла възраст, умереното и високо наддаване на тегло по време на проследяване са свързани с ускорен спад на FVC и FEV1; (2) при участници със затлъстяване в млада зряла възраст загубата на тегло по време на проследяване е свързана със затихване на спада на FVC и FEV1; (3) при участници с поднормено тегло в млада възраст, стабилното тегло по време на проследяване се свързва със затихване на спада на FVC и FEV1; (4) не са открити данни за връзката между промяна на теглото и намаляване на съотношението FEV1/FVC, с изключение на участниците с поднормено тегло, които са имали стабилно тегло или умерено наддаване на тегло и които показват ускорен спад на съотношението FEV1/FVC при проследяване.

В заключение, това проспективно популационно проучване показва, че умереното и високо наддаване на тегло за 20-годишен период е свързано с ускорен спад на белодробната функция в зряла възраст, докато загубата на тегло е свързана със затихването му.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник