01 декември 2019

Изявление спрямо тежките екзацербации на астма при възрастни: факти, приоритети и ключови въпроси за проучване

Въпреки употребата на ефективни медикаменти за контрол при астма, тежките екзацербации все още са голям здравен риск и изискват незабавни мерки от страна на пациента и лекаря, за да бъдат предотвратени нежелани последствия като хоспитализация или смърт. Още повече, тежките екзацербации са свързани с големи разходи и психологични последствия като тревожност и страх у пациентите и техните семейства. Европейската Академия за Алергии и Клинична Имунология (EAACI) и Европейското Респираторна Дружество (ERS) основаха работна група, която да търси ясна дефиниция за екзацербации и да дефинира въпроси и приоритети за проучване. Това изявление включва коментари от пациенти, които са били част от работната група.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник