28 октомври 2013

Къде ще се проведе „Световен ден за борба с ХОББ“ 2013?

“Световния ден за борба с ХОББ” ще се проведе на 20/11/13. Информация за болниците и специализирани медицински центрове, които участват в тази инициатива може да намерите оттук.

прочетете повече ›
09 октомври 2013

Сайта на БДББ номиниран в конкурс „Компютърно пространство 2013“

Компютърно Пространство” е некомерсиален, международен фестивал за компютърни изкуства. Има 24 поредни издания зад гърба си и над 9000 участника (фирми, студия, или индивидуални участници) от различни страни от целия свят. Към днешна дата конкурса се представя за едно от „най-големите и значими събития за компютърни изкуства в Югоизточна Европа“.

прочетете повече ›
26 септември 2013

Новости в белодробната медицина

От днес на сайта на БДББ ще имате достъп до рубриката “Новости в белодробната медицина”.  В новия раздел ще бъдат публикувани заглавия на статии, излезли във водещи реферирани списания, съпроводени от няколко изречения, представящи същността на разработвания проблем. Бихте могли да изпращате вашите предложения по същия начин на администраторите на сайта на brsnet@hotmail.com“ доц.Явор Иванов

прочетете повече ›
14 септември 2013

Резюме от срещата на националните членове към стратегията GOLD

На 07 септември 2013 година в Барселона се проведе среща на националните членове към стратегията GOLD. По първа точка от дневния ред проф. Марк Декрамер, (председател, борд на директорите) представи направленията, в които занапред ще се развива тази стратегия. Ето някои от тях: 1. Намаляване на зависимостта на GOLD от спонсориране от фарма-индустрията. 2. Засилване

прочетете повече ›
23 август 2013

Националната Здравна Стратегия до 2020 г.

Уважаеми колеги, Предлагам на вашето внимание Националната Здравна Стратегия до 2020 г. Сега тя е отворена за дискусия и предложения. От името на БДББ прилагам някои предложения. Ако имате корекции или добавки, изпратете ми ги. Явор Иванов National_Health_Strategy_2020_first_draft Имам следните препоръки към Националната Стратегия: 1.Никъде не се говори за белодробните социално значими болести – хронична обструктивна белодробна болест

прочетете повече ›
30 юли 2013

Есенни срещи 2013

Уважаеми колеги, На свое заседание, проведено на 9 юли 2013 година, Управителния съвет на БДББ реши да не се провеждат есенни срещи през настоящата година. Следващата голяма проява огранизирана от БДББ ще бъде Петият Конгрес. В момента се определят място на провеждане и основните теми за научната програма. Ще бъдете уведомени, когато има повече информация

прочетете повече ›
13 юли 2013

Европейската Директива за тютюневите изделия

Уважаеми колеги, Предоставяме на вашето внимание информация за съдържанието на Европейската Директива за тютюневите изделия, приета преди няколко дни. Моля, обърнете внимание на позицията на България в обсъждането. Това е голяма победа над лобистите на тютюневата индустрия. Окончателният резултат ще се получи през септември, когато Европейският парламент ще гласува  последната ревизия на Директивата. Това, което

прочетете повече ›
21 юни 2013

Онлайн курс за лечение на пациенти с бронхиектазии

Онлайн курс за лечение на пациенти с бронхиектазии е организиран от ERS. Можете да намерите окончателната програма на: http://ersnet.org/education/courses/item/4739-online-course-on-hot-topics-in-the-management-of-non-cf-bronchiectasis.html

прочетете повече ›
04 юни 2013

Критерии за оценка на презентациите на „Лятна среща на БДББ“

1.Структура – отговаря ли на изискванията за цел, методи, резултати, заключение. 2.Съдържание – задълбоченост и яснота. 3.Иновация – има ли представени/внедрени нови/съвременни идеи, методи, подходи. 4.Оформление – дава ли ясна и точна представа за съдържанието. 5.Представяне – яснота, пълнота и убедителност. 6.Спазване на регламентираното време – 10 минути. Всеки показател се оценява по четирибална система

прочетете повече ›
31 май 2013

“Световния ден за борба с тютюнопушенето 2013”

По повод “Световния ден за борба с тютюнопушенето 2013” в Плевен, бе проведена кампания по запознаване на обществото с вредата от тютюневия дим. Раздадени бяха информационни листовки и образователни материали. Група доброволци от “Асоциацията на студентите по медицина в България” и лекари от “Клиника по пневмология и фтизиатрия – Проф. Стефан Тодоров – гр. Плевен

прочетете повече ›