16 декември 2012

„Дни за ХОББ“ на 8-10 март 2013 в Истанбул

Уважаеми колеги, Турското белодробно дружество ще проведе среща – „Дни за ХОББ“ на 8-10 март 2013 в Истанбул. Детайли относно събитието ще бъдат представени скоро. За повече информаци, моля свържете се с Ердинк Тан на erdinc.tan@k2-events.com

прочетете повече ›
16 декември 2012

Втори Европейски конгрес по бронхология и интервенционална пилмология

прочетете повече ›