06 април 2015

Бюлетин на Българското Дружество по Белодробни Болести

Уважаеми колеги, радвам се, че мога да се обърна към вас в навечерието на 7 април Световния ден на здравето от страниците на първия брой на Бюлетина на Българското Дружество по Белодробни Болести. Поздравявам Ви с професионалния ни празник  и Ви желая здраве, бъдещи лични и професионални успехи! От името на УС на БДББ и лично от

прочетете повече ›
08 март 2015

Ефекти на CPAP терапията върху телесното тегло при пациенти с обструктивна сънна апнея – мета-анализ на рандомизирани изпитвания

Въздействието на CPAP терапията върху телесната маса при пациенти с обструктивна сънна апнея не е ясно. Този метаанализ има за цел да оцени дали лечението на обструктивната сънна апнея с CPAP води до промени в телесния индекс (BMI) и телесното тегло. Идентифицирани са били няколко рандомизирани контролирани проучвания (с помощта на PubMed, SCOPUS и Cochrane

прочетете повече ›
08 март 2015

Позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) – когато повече може да не е по-добре.

Позитивното налягане в края на издишването (PEEP) играе важна роля в справянето с хипоксемичната дихателна недостатъчност, особено когато има липса на отговор към повишаването на FiО2. То обаче може да има и нежелани ефекти. Въпреки, че подобрява оксигенацията при дифузни паренхимни заболявания, то може да влоши вентилационно-перфузионният индекс и газовата обмяна при пациенти с локализирани

прочетете повече ›
15 декември 2014

Aнтибиотиците във фетална и ранна детска възраст и последващата астма в детска възраст: национално популационно-базирано проучване с анализ на връзките при сиблинги

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

04 септември 2014

Намаляване на смъртността при тежки пневмококови пневмонии, придобити в обществото: Влияние на усъвършенстването на антибиотичните стратегии (2000-2013)

logo

Да се сравнят практиките за предписване на антибиотици и преживяемостта в секторите за интензивни грижи при тежка пневмококова пневмония придобита в обществото за периода 2000-2013г. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Използват се проучвания от типа „подбор на съответствията” случай-контрола при две проспективно проследени кохорти в Европа. 80 пациента от CAPUCI II проучването /случаи/ са сравнени с 80 пациента от CAPUCI I проучването

прочетете повече ›
08 август 2014

Употреба на инхалаторни кортикостероиди при пациенти с ХОББ и риск от туберкулоза и грип – обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания.

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

25 април 2014

Пряк противовъзпалителен ефект при прием на Будезонид при пациенти с бронхиална астма

Въведение: Съобщава се за противовъзпалителното действие при приема на единични дози инхалаторни кортикостероиди (ИКС), установено няколко часа след приема им, при пациенти с бронхиална астма. Началото и продължителността на този ефект все още не са достатъчно проучени. В настоящето проучване се изчисли  кръвотока през дихателните пътища (airway blood flow- Qaw) като индекс за възпалението на

прочетете повече ›
14 март 2014

Кръвоизливи като усложнение при торакоцентеза и поставяне на трансторакален дрен при пациенти с прием на клопидогрел

Обосновка: Клопидогрелът е често предписван антиагрегант. Рискът от локално кървене, свързан с приема на този медикамент при торакоцентеза и поставянето на тънък трансторакален дрен, не е добре проучен. Цел: Да се проведе проспективно кохортно проучване за оценка на риска от хемоторакс при пациенти с прием на клопидогрел при подлагане на съответните инвазивни процедури. Методология: Двадесет

прочетете повече ›
11 март 2014

Статия за замърсяването на въздуха в Lancet Respiratory Medicine

„България е в световните новини за редица респираторни проблеми. Данни за качеството на въздуха на Европейската агенция за околната среда (EEA), показват че четири от петте града с най-високи концентрации на замърсяване на въздуха в ЕС, са в България. През декември 2013 г., политическа буря бушува над предложението за отмяна или облекчаване на национална забрана

прочетете повече ›
14 февруари 2014

Въздействие на смеха върху свръхраздуването на белия дроб при тежка хронична обструктивна белодробна болест

Статичното и динамично свръхраздуване е важен фактор за диспнея при физическо усилие при пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Това проучване има за цел да проучи дали смехът може да намали белодробната хиперинфлация чрез повтарящи се експираторни усилия при пациенти с тежка ХОББ. При малки групи от пациенти с тежка ХОББ (n=19) и

прочетете повече ›