24 юли 2016

Връзка между депресията и придържането към терапията при ХОББ

С честота между 17% и 44% депресията остава една от най-честите и най-малко познаваните и лекувани коморбидности на ХОББ. Проучвания документират намаляване на придържането към терапията при индивиди с хронични заболявания, включително ХОББ, които имат съпътстваща депресия. Това проучване засилва доказателството като предоставя лонгитудинален анализ на случващото се с придържането към терапията след поставянето на

прочетете повече ›
22 юни 2016

Ефектите на PCV7 и PCV13 върху инвазивните пневмококови заболявания и носителството в Стокхолм, Швеция.

Ефектите на конюгираните пневмококови ваксини трябва да бъдат проучени. В Стокхолм PCV7 е въведена за имунизации на деца през 2007 година и заменена с PCV13 през 2010 година. Над 90% от всички инвазивни изолати между 2005-2014 (n=2336) и изолати от носителство, 260 преди и 647 след въвеждането на ваксинацията, са характеризирани чрез серотипизиране, молекулярно типизиране

прочетете повече ›
05 май 2015

Колко честа е обструкцията на дихателните пътища при пациенти с емфизем, доказан чрез компютърна томография на гръдния кош?

Въведение и цел: Обикновено ХОББ се дефинира с наличие на необратима обструкция от функционалното изследване на дишането, като се използват или критериите по GOLD или ATS/ ERS (долна граница на нормата- LLN). При някои пациенти с клинично изразен ХОББ и емфизем от КТ на гръден кош,  се наблюдава липса на обструкция при спирометрия. Целта на

прочетете повече ›
06 април 2015

Бюлетин на Българското Дружество по Белодробни Болести

Уважаеми колеги, радвам се, че мога да се обърна към вас в навечерието на 7 април Световния ден на здравето от страниците на първия брой на Бюлетина на Българското Дружество по Белодробни Болести. Поздравявам Ви с професионалния ни празник  и Ви желая здраве, бъдещи лични и професионални успехи! От името на УС на БДББ и лично от

прочетете повече ›
08 март 2015

Ефекти на CPAP терапията върху телесното тегло при пациенти с обструктивна сънна апнея – мета-анализ на рандомизирани изпитвания

Въздействието на CPAP терапията върху телесната маса при пациенти с обструктивна сънна апнея не е ясно. Този метаанализ има за цел да оцени дали лечението на обструктивната сънна апнея с CPAP води до промени в телесния индекс (BMI) и телесното тегло. Идентифицирани са били няколко рандомизирани контролирани проучвания (с помощта на PubMed, SCOPUS и Cochrane

прочетете повече ›
08 март 2015

Позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) – когато повече може да не е по-добре.

Позитивното налягане в края на издишването (PEEP) играе важна роля в справянето с хипоксемичната дихателна недостатъчност, особено когато има липса на отговор към повишаването на FiО2. То обаче може да има и нежелани ефекти. Въпреки, че подобрява оксигенацията при дифузни паренхимни заболявания, то може да влоши вентилационно-перфузионният индекс и газовата обмяна при пациенти с локализирани

прочетете повече ›
15 декември 2014

Aнтибиотиците във фетална и ранна детска възраст и последващата астма в детска възраст: национално популационно-базирано проучване с анализ на връзките при сиблинги

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

04 септември 2014

Намаляване на смъртността при тежки пневмококови пневмонии, придобити в обществото: Влияние на усъвършенстването на антибиотичните стратегии (2000-2013)

logo

Да се сравнят практиките за предписване на антибиотици и преживяемостта в секторите за интензивни грижи при тежка пневмококова пневмония придобита в обществото за периода 2000-2013г. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Използват се проучвания от типа „подбор на съответствията” случай-контрола при две проспективно проследени кохорти в Европа. 80 пациента от CAPUCI II проучването /случаи/ са сравнени с 80 пациента от CAPUCI I проучването

прочетете повече ›
08 август 2014

Употреба на инхалаторни кортикостероиди при пациенти с ХОББ и риск от туберкулоза и грип – обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания.

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

25 април 2014

Пряк противовъзпалителен ефект при прием на Будезонид при пациенти с бронхиална астма

Въведение: Съобщава се за противовъзпалителното действие при приема на единични дози инхалаторни кортикостероиди (ИКС), установено няколко часа след приема им, при пациенти с бронхиална астма. Началото и продължителността на този ефект все още не са достатъчно проучени. В настоящето проучване се изчисли  кръвотока през дихателните пътища (airway blood flow- Qaw) като индекс за възпалението на

прочетете повече ›