13 октомври 2013

Поведение при белодробен карцином 2013

more2013

Настоящото ръководство е актуализирана (втора) версия на консенсусното станови- ще на Национален експертен борд МОРЕ 2010.1 Дело е на мултидисциплинарен екип, включващ експерти в областта на белодробния карцином от осем медицински специ- алности и техните национални браншови организации: Българско дружество по бе- лодробни болести, Българско хирургическо дружество, Българско онкологично дру- жество, Гилдия на лъчетерапевтите в

прочетете повече ›
26 септември 2013

Методи за анализ на γ-интерферон в диагнозата на латентна туберкулозна инфекция при имунокомпрометирани възрастни

Методи за анализ на γ-интерферон в диагнозата на латентна туберкулозна инфекция при имунокомпрометирани възрастни

Имунокомпрометираните пациенти с латентна туберкулозна инфекция (ЛТБИ) са с повишен риск от реактивиране на туберкулозната инфекция в сравнение с общата популация. Традиционният туберкулинов кожен тест за диагноза на ЛТБИ е с понижена чувствителност при имунокомпрометирани пациенти. Методите за анализ на отделения γ- интерферон (IGRA методи) са in vitro кръвни тестове, които измерват отделения γ-интерферон от

прочетете повече ›
26 септември 2013

Конвенционални и нови перорални антикоагуланти в лечението на гръдни болести и техните усложнения

Конвенционални и нови перорални антикоагуланти в лечението на гръдни болести и техните усложнения

След като показаха, че не са по- малко ефективни от варфарина в проучванията RE-LY, ROCKET-AF, и ARISTOTLE dabigatran (110 или 150 mg два пъти дневно), rivaroxaban (20 или 15 mg един път дневно), и apixaban (5 mg два пъти дневно) съответно, са одобрени за превенцията на инсулт при пациенти с предсърдно мъждене. Докато изчакваме дългосрочната

прочетете повече ›
01 септември 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 3

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 3

От 7 до 11 септември в Барселона се проведе поредния Конгрес на European Respiratory Society. Fira de Barcelona Congress Centre заема стратегическо място в културния и икономически живот на Каталуния и Испания, като платформа за международни научни прояви.Барселона е спиращ дъха град. Като град-люлка на много култури и свидетел на много значими промени, той предлага

прочетете повече ›
01 юни 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 2

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 2

Тази година лятната среща на БДББ се провде в курортен комплекс Албена. Присъстваха повече от 250 специалисти по белодробни болести в България. Срещата бе открита от председателя на БДББ доц. Явор Иванов. Изпълнения на талантливи български деца стоплиха душите ни. На лятната среща в Албена присъстваха и чуждестранни гост-лектори, които участваха в заседанията: – Алфа1

прочетете повече ›
01 март 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 1

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 1

Дихателните нарушения по време на сън и в частност обструктивната сънна апнея/хипопнея (ОСА) се представят с повтарящи се периоди на интермитентна хипоксемия и фрагментация на съня. В редица проучвания се доказва многопосочното влияние на ОСА върху функциите на организма. През последните двадесет години нарастват данните за различни метаболитни нарушения при този тип пациенти. Комбинацията от

прочетете повече ›
14 февруари 2013

Един век борба с белодробните болести в България

Изтеглете презентацията

прочетете повече ›
14 декември 2012

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ

Кратки препоръки за диагностика, лечение и превенция на ХОББ

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

20 ноември 2012

Торакална медицина – Том IV 2012 брой 4

Торакална медицина – Том IV 2012 брой 4

„Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е значимо заболяване, засягащо 5–10% от населението на Северна Америка и Европа (7, 9, 11). ХОББ е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност сред възрастното население в световен мащаб (6, 8, 10, 12). През последните две години смъртността и инвалидизацията от това заболяване продължават да нарастват, като се

прочетете повече ›
12 октомври 2012

Торакална медицина – Toм IV 2012 брой 3

Торакална медицина – Toм IV 2012 брой 3

Първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза (МСГТ ) бе публи- кувана през март 2006. Този документ съдържаше 17 стандарта в три групи – Стандарти за ди- агноза, Стандарти за лечение и Стандарти за отговорностите свързани с общественото здраве. Непрекъснато растящите проблеми свързани с НІV/СПИН, както и опита, натрупан в работата с международните

прочетете повече ›