21 юни 2016

Торакална медицина – Том VIII 2016 Брой 1

tm12016

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) понастоящем е третата в света най- честа причина за смърт и се очаква да поддържа тази, макар и непривлекателна тенденция, до 2030 година. Въпреки че белодробният паренхим традиционно се смята за стерилна тъкан, последните проучвания, използващи високо чувствителните генни техники, показват голямо разнообразие от бактериални колонии в белия дроб, които

прочетете повече ›
21 май 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 4

tm42015

Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) се характеризира с хетерогенност, засягащо различните пациенти по различен начин. В естествената еволюция на ХОББ, определени характеристики могат да преобладават и терапевтичното поведение трябва да бъде съобразено с това. Сутрешните симптоми оказват отражение върху нормалните дейности на пациентите и са демонстративно свързани с влошен здравен статус и по-висок риск от

прочетете повече ›
15 март 2016

Бюлетин на БДББ – Брой 1 – Март 2016

pn012016 прочетете повече ›
06 февруари 2016

Торакална медицина – Том VII 2015 Брой 3

tm2016

Микрорибонуклеиновите киселини (миРНКи) са малки РНК молекули (дължина 21-25 нуклеотида), които осъществяват посттранскрипционна отрицателна обратна връзка върху генната експресия чрез разграждане на матричната РНК (мРНК) и/или инхибиране на протеиновата транс- лация. Нарушената регулация на миРНК може да има обширни ефекти върху генната и протеинната експресия, засягайки множество биологични процеси.Сред механизмите за възникване на ХОББ, освен

прочетете повече ›
15 октомври 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 3 – Октомври 2015

pn032015 прочетете повече ›
12 септември 2015

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Торакална медицина – Toм VII 2015 брой 2

Тежката астма e хетерогенно заболяване по отношение на своята изява, прогноза, модел на възпаление и терапевтичен отговор. Фенотипната изява зависи от имунните механизми, асоциирани с възпалителните промени в дихателните пътища. Пациентите с тежка астма изискват дългосрочно лечение с високи дози инхалаторни и системни кортикостероиди, и са изложени на значителен риск от проява на нежелани лекарствени

прочетете повече ›
15 юли 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 2 – Юли 2015

pn022015 прочетете повече ›
18 май 2015

Торакална медицина – Toм V 2015 брой 1

tm

През 2006 година бе публикувана първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза. Това е един документ с изключително значение, който е в синхрон с всички съществуващи и одобрени междуна- родни препоръки, и който е предвиден да допълва локалните и национални програми за борба с туберкулозата. Благодарение на международна субсидия, спечелена от Българското дру-

прочетете повече ›
05 май 2015

Колко честа е обструкцията на дихателните пътища при пациенти с емфизем, доказан чрез компютърна томография на гръдния кош?

Въведение и цел: Обикновено ХОББ се дефинира с наличие на необратима обструкция от функционалното изследване на дишането, като се използват или критериите по GOLD или ATS/ ERS (долна граница на нормата- LLN). При някои пациенти с клинично изразен ХОББ и емфизем от КТ на гръден кош,  се наблюдава липса на обструкция при спирометрия. Целта на

прочетете повече ›
15 април 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 1 – Април 2015

pn012015 прочетете повече ›