26 май 2020

Роля на съотношението ДК/ЛК диаметър при нискорискови пациенти с БТЕ на домашна терапия

Остава предизвикателство да се определи кои пациенти с остра белодробна емболия могат да се класират за амбулаторно лечение. Настоящите насоки подчертават важността на ранното стратифициране на риска за пациенти с БТЕ, за да се улесни оценката на прогнозата и вземането на терапевтично на решения. Има непрекъснат дебат дали е необходимо измерване на дисфункция на дясна

прочетете повече ›
18 май 2020

Асоциация между КТ- характеристиките и клиничното протичане на COVID-19.

Образните изследвания, по-специално КТ на гръден кош, показва няколко изменения в подкрепа на диагнозата COVID-19, включващи двустранни периферни изменения тип „матово стъкло”, консолидация и ивицести сенки в повечето случаи. Поради високата специфичност, но ниската чувствителност на PCR-тестовете, често се съобщават фалшиво отрицателни случаи. Така запознаването с рентгенографските характеристики на COVID-19 е от решаващо значение по

прочетете повече ›
18 май 2020

Сърдечно-съдови заболявания, лекарствена терапия и смъртност при Covid-19.

Коронавирусната инфекция (Covid-19) може да засегне непропорционално хора със сърдечно-съдови заболявания. Беше изказано безпокойство относно потенциалния вреден ефект на ACE-инхибиторите и ангиотензин рецепторните блокери (ARBs). Използвайки наблюдателна база данни от 169 болници в Азия, Европа и Северна Америка, е оценена връзката на сърдечно-съдовите заболявания и лекарствената терапия с болничната смъртност между хоспитализирани пациенти с PCR-

прочетете повече ›
15 май 2020

Изясняване на риска от белодробна болест при SZ α1-антитрипсинoв дефицит

ZZ-генотипът отговарящ за α1-антитрипсиновия дефицит (AATД)  се асоциира  с развитието на ХОББ, дори и сред непушачи. SZ-генотипът също се счита за причина за развитието на белодробна болест, но въпреки това неговият ефект върху белите дробове все още не е напълно изяснен. Целта на проведеното проучване е да се определи влиянието на SZ-AATД върху спирометрията в

прочетете повече ›
14 май 2020

Тежка респираторна инфекция на SARS-CoV2: Има ли значение АСЕ2 рецепторът?

SARS-CoV-2 е нов вирус от семейство Coronaviridiae, който представлява основен глобален здравен проблем. Механизми свързани с взаимодействието на вируси / клетки-гостоприемници са основни за клетъчната инфекция и репликацията, което от своя страна води до настъпване на заболяване и локални увреди. За да влезе в епитела на дихателните пътища и белите дробове, SARS-CoV-2 се свързва към

прочетете повече ›
14 май 2020

Сън и делириум при възрастни, които са критично болни

Сънят е важен за здравето и благополучието, а проучванията при здрави възрастни са доказали, че лишаването от сън влияе върху дихателната, имунната и когнитивната функция. Исторически погледнато, поради естеството на критичните заболявания сънят не се счита за приоритет при грижата за пациента в интензивно отделение. Съвсем наскоро изследванията доказват, че сънят е значително ненормален при

прочетете повече ›
12 май 2020

Обструктивната сънна апнея в детството е независима детерминанта на кръвното налягане в зряла възраст: лонгитудинално проучване.

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е често срещано нарушение на съня, което засяга всички възрасти. Отчетеното разпространение е 3%–5% при деца и 9% –38% при възрастни. Проучванията последователно показват повишеното кръвно налягане като добре известен рисков фактор за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежелани събития при деца и възрастни с ОСА. Нормалното понижение на АН през нощния период

прочетете повече ›
11 май 2020

Насоки за използването на бронхологично изследване при пациенти без, със заподозряна или потвърдена инфекция COVID-19 Проф. Д. Костадинов

Насоки за използването на бронхологично изследване при пациенти без, със заподозряна или потвърдена инфекция COVID-19 Проф. Д. Костадинов 10-05-2020 Nasoki_Broncho_COVID-19_05_2020

прочетете повече ›
11 май 2020

Recommendation from ERS Group 9.1 – Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

10-05-2020 ERS 9.1 Statement on lung function during COVID-19 Final with ContributorsRecommendation from ERS Group 9.1 (Respiratory function technologists /Scientists) Lung function testing during COVID-19 pandemic and beyond

прочетете повече ›
06 май 2020

Влиянието на ХОББ и тютюнопушенето върху тежестта на Covid-19 инфекцията: системен обзор и мета-анализ

Съпътстващите заболявания са свързани с тежестта на протичане на Covid-19 инфекцията. Проведения систематичен анализ проучва значението на ХОББ и тютюнопушенето като се установява че повишен риск за тежко протичане изразено чрез Odds ratio е 4.38 пъти по-висок при наличие на ХОББ и 1.98 – при пушачи. Статистическите методи за замъгляващи фактори свързани с публикуването на

прочетете повече ›