22 октомври 2019

Антитромбоцитна терапия за превенция на сърдечно-съдови заболявания при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест: рандомизирано контролирано проучване

Изпитването на APPLE COPD-ICON2 е проспективно, двойно сляпо рандомизирано контролирано проучване, насочено към пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без  анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. Основната цел  е да се проучи дали лечението с антитромбоцитна терапия ще създаде предварително определената граница на инхибиране на тромбоцитите, измерена с помощта на Multiplate (Multiple Platelet Function Analyzer) тест

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Нови препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм на ESC и ERS

Публикувани са новите препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм изготвени от европейското дружество по кардиология съвместно с европейското респираторно дружество.   Към препоръките

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Литературен преглед на употребата на системни кортикостероиди за контрол на астма

Употребата на системни кортикостероиди за контрол на неконтролирана астма и свързаната с нея тежест за здравеопазването може да предизвиква важни за здравето неблагоприятни ефекти. Проведен е систематичен литературен преглед, за да се изследва степента и тежестта на системната употреба на кортикостероиди при астма. Претърсени са базите данни MEDLINE® и Embase®, за да се идентифицират статии

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Белодробно заболяване, свързано с употребата на електронни цигари ATS Health Alert-Vaping-associated Pulmonary Illness (VAPI).

Използване на електронни цигари, наричани още vaping, може да бъде опасно. Рисковете са големи, независимо от това коя вайпинг система или коя вайпинг течност, се използва. Има много различни никотинови разтвори с различни концентрации, добавени химикали и вкусове към тях, но нито една течност не е доказана като безопастна. Напоследък се забелязва зачестяване на здравословните

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Белодробно заболяване свързано с употребата на електронни цигари; Vaping Associated Pulmonary Illness (VAPI)

От септември 2019 г. Центърът за контрол на болестите съобщава за над 350 случая на белодробни заболявания свързани с използване на електронна цигара (VAPI) в 36 щата на САЩ. Наблюдаваните модели на заболяване са променливи, но всички са свързани със скорошна употреба на електронна цигара или „vaping.“ Vaping е дума, използвана за описване на използване

прочетете повече ›
14 октомври 2019

Полови хормони и астма в национално проучване на възрастни в САЩ

Въведение: Жените страдат по-често от астма отколкото мъжете. Въпреки че половите хормони могат да обяснят тези разлики в пола, ролята им остава неясна. Цели:  Да се изследват нивата на половите хормони астмата при възрастни с астма. Методи:  Провеждане на срезово проучване на серумните нива на свободен тестостерон и естрадиол при 7 615 възрастни с астма

прочетете повече ›
14 октомври 2019

НИВ при ХОББ

Ролята на неинвазивната вентилация(НИВ) при пациенти с тежка ХОББ досега е спорна. През последните две десетилетия, данни, основно получени от проучвания в Европа, започнаха да дефинират клиничните характеристики на пациентите, които е вероятно да се повлияят, ролята на интензивната НИВ и възможно най-добрия момент за започване на терапията. В САЩ обаче, използването на НИВ при

прочетете повече ›
09 октомври 2019

Ефикасност и безопасност на инхалаторния алфа-1-антитрипсин при пациенти с тежък дефицит на алфа-1-антитрипсин и чести екзацербации на ХОББ.

Пациентите с наследствен дефицит на алфа-1-антитрипсин и тежка ХОББ често страдат от екзацербации. Предполага се, че инхалирането на небулизиран алфа-1-антитрипсин (ААТ) би било ефективно лечение. На случаен принцип са избрани 168 пациенти, които да получават два пъти дневно инхалации с 80 mg AAT разтвор или плацебо в продължение на 50 седмици. Пациентите използват eлектронен дневник

прочетете повече ›
07 октомври 2019

Брой еозинофили в кръвта при пациенти с ХОББ, сравнени с контроли.

При пациенти с ХОББ, броят на еозинофилите в кръвта може да предскаже ефектите на инхалаторните кортикостероиди (ИКС) върху честотата на екзацербациите. Броят на еозинофилите в кръвта се препоръчва от GOLD като биомаркер за подпомагане на използването на ИКС в клиничната практика. Счита се, че до 40% от пациентите с ХОББ имат повишен брой еозинофили в

прочетете повече ›
06 октомври 2019

Редуцира ли поддържащото лечение с азитромицин екзацербациите при астма?

Предотвратяването на екзацербациите е важна цел при лечението на астма. Дългосрочното лечение с азитромицин може да помогне за постигането на това. Целта е била да се проведе системен обзор и индивидуален метаанализ на данните за участниците за изследване на ефикасността на азитромицин за намаляване на обострянията при астма и субфенотиповете на неенозинофилна, еозинофилна и тежка

прочетете повече ›