23 юли 2018

Приспособяване лечението на бронхиалната астма на база еозинофилни маркери (издишан азотен оксид и еозинофили в храчка) – систематичен анализ и мета-анализ

Тъй като голяма част от пациентите с бронхиална астма имат еозинофилен ендотип се смята, че приспособяването на терапията спрямо резултатите от FeNO и еозинофилите в храчката може да подобри резултатите от лечението. В анализа са включени рандомизирани контролирани проучвания като 16 използват FeNO базиран подход, а 6 – еозинофили в храчката. Регулирането на терапията базирано

прочетете повече ›
18 юли 2018

Употребата на комбинацията Будезонид-Формотерол при нужда при лека астма.

При пациенти с лека астма употребата на инхалаторен КС при нужда плюс бързо действащ β2-агонист може да бъде алтернатива на конвенционалните стратегии за лечение. Проведено е 52-седмично, двойно-сляпо проучване, включващо пациенти на 12 или повече години с лека астма. Пациентите са разпределени на случаен принцип към един от трите режима: два пъти дневно плацебо плюс

прочетете повече ›
09 юли 2018

Деца с астма, изложени на риск – систематичен преглед.

Този обзор има за цел да идентифицира рисковите фактори за астматични пристъпи при деца (5-12г.) с оглед информираност и приоритет на грижите. Астмата е отговорна за значителна заболеваемост, водеща до 2,8 млн изгубени дни в отсъствие от училище годишно в Обединеното кралство, както и отсъствие от работа на родителите. Честите пристъпи оказват влияние върху качеството

прочетете повече ›
03 юли 2018

Будезонид/формотерол при нужда срещу будезонид като подържаща терапия при пациенти с лека астма

Общо 4176 пациенти, над 12-годишна възраст с лека астма, са включени в 52-седмично, двойно заслепено, мултицентрично проучване. От тях 2089 са разпределени в групата с Будезонид/формотерол при нужда, а останалите 2087 са с будезонид като подържаща терапия. Проследените пациенти са анализирани по отношение на честотата на тежките екзацербации, симптоматиката (оценена с Asthma Control Questionnaire 5

прочетете повече ›
02 юли 2018

Ефектът на ендогенните полови хормони върху белодробната функция и контрола на симптомите при подрастващи пациенти с астма

Ефектът на циркулиращите полови хормони (тестостерон, дехидроепиандростерон сулфат (DHEA-S), естроген и прогестерон) върху белордобната функция и контрола на симптомите (ACQ6) е изследван чрез срезово проучване на 187 подрастващи на възраст 6-18г. В посока от пре пубертет/ранен пубертет към късен пубертет не се отчита значима промяна в белодробната функция, но ACQ6 точковият сбор се подобрява при

прочетете повече ›
01 април 2018

Четирикратно повишаване дозата на ИКС за прекратяване на екзацербациите на астма

В проучването се сравняват два плана за самоуправление, като в зона 2 от плана е описано поведението на пациентите при влошаване контрола на астма. В първия план се препоръчва облекчаване на симптомите чрез увеличен прием на бронходилататор  и четирикратно увеличаване на дозата на ИКС (първа група), а във втория план се препоръчва увеличаване само на

прочетете повече ›
25 март 2018

Рискови фактори свързани с постоперативни белодробни усложнения при пациенти с астма и ХОББ.

В проучването са били включени общо 346 пациенти (257 с астма и 89 с ХОББ) като успожнения от страна на дихателната система са наблюдавани при 22 от астматиците и 7 от пациентите с ХОББ. Авторите откриват корелация между риска от постоперативни белодробни усложнения и експозицията на тютюнопушене и тежестта на астмата при пациентите с астма.

прочетете повече ›
28 август 2017

Анализ на взаимодействието между генома и атмосферното замърсяване и развитието на астма в детска възраст

Наличните доказателства за връзката между експозицията на замърсен въздух от автомобилния трафик и възможността за развитие на астма в детска възраст са непълни и може да зависят от някои генетичи фактори. За да се идентифицират ефектите от взаимодействието геном-околна среда върху детската астма са използвани данни за генетичния полиморфизъм (genome-wide single-nucleotide polymorphism- SNP) и данни

прочетете повече ›
12 април 2017

Алфа-1 антитрипсин MZ генотипа се свързва с наличието на ХОББ

Анализирани са 8271 човека с MZ генотип. Сред тях се е наблюдавало значимо намалена белодробна функция и рентгенологични данни за емфизем в сравнение с контроли без наличието на Z носителство. Проучването показва, че от MZ хетерозиготите пушачите са с повишен риск от развитие на ХОББ и обструктивен тип нарушения във функцията на белия дроб в

прочетете повече ›
19 март 2017

Нови насоки в GINA 2017

Наскоро на официалния сайт на GINA (http://ginasthma.org/) се публикуваха новите насоки за диагностика и лечение на бронхиална астма. В ръководството са отбелязани някои от следните нови промени и акценти:   В термина “АСОS- asthma-COPD overlap syndrome” е премахната думата „синдром”. В англоговорящите страни все повече се налага термина „астма-ХОББ припокриване”. Често пациентите от тази група

прочетете повече ›