27 април 2020

Прогнози за смъртността за пациенти с COVID-19 пневмония, причинена от SARS-CoV-2: Проспективно кохортно проучване

Проучването има за цел да идентифицира фактори, свързани със смъртността при пациенти с COVID-19 пневмония причинена от новия коронавирус SARS-CoV-2. Всички клинични и лабораторни параметри са събирани проспективно от група пациенти с COVID-19 пневмония, които са хоспитализирани в белодробна болница Ухан, град Ухан, Провинция Хубей , Китай, между 25 декември 2019 г. и 7 февруари

прочетете повече ›
27 април 2020

Пренатална, ранна и детска експозиция на замърсяване на въздуха и функция на белите дробове: Кохорта на ALSPAC

Обосновка: Излагане на замърсeн въздух по време на вътрематочно развитие и през детството може да има трайни ефекти върху здравето на дихателните пътища. Цели: Да се изследва белодробната функция на деца на възраст между 8 и 15 години във връзка със експозиция на замърсен въздух по време на бременност, кърмаческа възраст и детска възраст в

прочетете повече ›
27 април 2020

Циркулиращи микроРНК и отговор на лечението при астма в детска възраст.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са ключови за контрола на астмата и за предотвратяване на астматични пристъпи. Отговорът към ИКС варира между отделните индивиди. Циркулиращите микроРНК са потенциални биологични медиатори и прогностични биомаркери за отговора от лечението на астмата. В това проучване е направен опит да се идентифицират фармакогеномни микроРНК, свързани с отговора към ИКС, чрез секвениране

прочетете повече ›
27 април 2020

Индексът на телесната маса и промяната на теглото са свързани с траекторията на белодробната функция при възрастни: проспективно ECRHS проучване.

Съществуват последователни доказателства, показващи, че наднорменото тегло, затлъстяването и наддаването на тегло в зряла възраст оказват вреден ефект на белодробната функция. Предишни популационни и кохортни проучвания показват, че прекомерното наддаване на тегло в зряла възраст е свързано с по-ниски нива на белодробната функция и с повишен процент на спад на белодробната функция, независимо от възрастта

прочетете повече ›
27 април 2020

Замърсяване на въздуха и развитието на астма от раждането до млада зряла възраст.

Има все повече доказателства от проспективни кохортни проучвания, че замърсяването на атмосферния въздух увеличава риска от развитие на астма при деца, като има някои доказателства за такава връзка и при възрастни. Въздействието на замърсяването на въздуха върху развитието на астма по време на прехода от юношеска към зряла възраст обаче, засега не е ясно. Предложени

прочетете повече ›
24 април 2020

Клинична характеристика на бременни жени с Covid-19 в Ухан, Китай

Установени са били 118 бременни жени с Covid-19 за периода 8 декември 2019 – 20 март 2020 година. От тях 84 жени (71%) са дали положителна PCR проба, докато останалите 34 (29%) са били с характерни KT изменения. Средната възраст на жените е била 31 години като при 64% от случаите инфектирането е било през

прочетете повече ›
24 април 2020

Sars-CoV-2 вирусен товар в клинични проби от тежко болни пациенти

Инфекцията с COVID 19 протича от безсимптомна до тежка (в около 5% от всички по литературни данни). Ретроспективно са проучени 16 последователно набрани тежко болни пациенти като 13 от тях (81%) за дали позитивна проба за Sars-CoV-2 от носен секрет и 10 (63%) – от гърлен. При всички 16 от изследваните пациенти пробите от долни

прочетете повече ›
21 април 2020

Клинична характеристика на Covid-19 в Ню Йорк

Характеризирани са 393 последователни случая (от 5 до 27 март) на Covid-19 инфекция в 2 болници в Манхатън, като за диагностиката е използвана PCR методика. Средната възраст на пациентите е била 62 години, като мъжете са били 60.6%. При 130 от пациентите се е наложило използването на инвазивна механична вентилация, като от тях екстубирани към

прочетете повече ›
15 април 2020

A Shift on the Front Line

A Shift on the Front Line The NEW ENGLAND JOURNAL of MEDICINE 15-04-2020 A Shift on the Front Line (1)

прочетете повече ›
15 април 2020

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)

Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 15-04-2020 Pharmacologic Treatments for Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)_Jama

прочетете повече ›