04 октомври 2019

Нови препоръки за диагностика и лечение на хронична кашлица

Публикувани са новите препоръки на ERS за диагностика и лечение на хронична кашлица при деца и възрастни.   Линк към препоръките.

прочетете повече ›
04 октомври 2019

Нови препоръки за НИВ при пациенти с ХОББ

Публикувани са новите препоръки на европейското респираторно дружество за провеждането на НИВ при пациенти с ХОББ.   Линк към препоръките.

прочетете повече ›
04 октомври 2019

Неинвазивни образни биомаркери идентифицират увреждане на малки дихателни пътища при тежка ХОББ

Доказателствата показват, че увреждането на малките дихателни пътища е ключово патологично изменение при ХОББ. Целта на настоящото проучване е да се определи естеството на увреждане на малките дихателни пътища, идентифицирано чрез параметричен мапинг (PRM), като се използва човешка белодробна тъкан при пациенти с тежка ХОББ, при които е осъществена белодробна трансплантация и при контролни индивиди.

прочетете повече ›
26 септември 2019

Устойчивостта на еозинофилите в кръвта при стабилен и обострен ХОББ

Съществуват спорове относно използването на стойностите на нивата на еозинофили в кръвта като биомаркер за  риска от бъдещо обостряне, както и предиктор за отговора на пациентите към лечението с инхалаторни кортикостероиди при Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) Пациенти със стабилна ХОББ бяха включени в наблюдателно многоцентрово проучване. Конкордантост се приема, когато при всички излседвания  стойностите

прочетете повече ›
18 септември 2019

Електролитни разтвори срещу физиологичен разтвор при сепсис: Вторичен анализ на SMART проучването

Въведение: Приложението на интравенозни електролитни разтвори е фундаментална терапия при сепсис, но ефектите им върху състоянието на пациента остават непознати. Цели: Да се сравни ефектът на електролитните разтвори спрямо физиологичен разтвор за болнична смъртност в рамките на 30 дни сред критично болни със сепсис. Методи: Вторичен анализ на пациенти от Isotonic Solutions and Major Adverse

прочетете повече ›
07 октомври 2018

Диагностика и контрол на антифосфолипидния синдром.

Антифосфолипидният синдром е системно автоимунно заболяване, дифиниращо се с тромботични или акушерски инциденти, които се появяват при пациенти с персистиращи антифосфолипидни антитела. Тромботичен антифосфолипиден синдром се характеризира с венозна, артериална или микроваскуларна тромбоза. Акушерският антифосфолипиден синдром се характеризира със загуба на фетуса 10-та седмица от бременността, повтарящи се ранни спонтанни аборти, ограничаване на вътрематочния растеж

прочетете повече ›
30 септември 2018

Вреден ли е селският живот за хроничната обструктивна белодробна болест?

Последните данни показват, че хората живеещи в селските райони на САЩ не само страдат от по-висока смъртност в сравенение с хората  в градски условия, но и че тази  тенденция се задълбочава и влошава. Относно хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ), данни на национално ниво показват връзка между нарастващия мащaб на селското стопанство и разпространението на болестта,

прочетете повече ›
08 септември 2018

Ранни болнични рехоспитализации след екзацербация на ХОББ в национална база данни

Резултати: открити са  202 300 рехоспитализации в 30-дневен срок след 1 055 830 първични хоспитализации поради екзацербация на ХОББ – честотата е 19,2%. Най-висока честота на рехоспитализациите се открива в първите 72 часа след изписване (4,2-5,5%), а 58% от рехоспитализациите са в първите 15 дни. Респираторните причини са най- честите довели до рехоспитализация (52,4%) а ХОББ е най-честата

прочетете повече ›
08 септември 2018

Лечение на обструктивна сънна апнея (ОСА) при пациенти с нуспех от CPAP терапия – борба с невидима епидемия

Това проучване открива сравнително слаби дългосрочни ползи от употребата на armodafinil за купиране на симптомите на ОСА, в частност сънливост и намалена бдителност. Още повече, наблюдавано е подобрение, както на симптомите, така и на контрола на артериалното налягане само със сравнително проста диетична интервенция, въпреки слабия ефект върху редукцията на тегло и подобряване на AHI.

прочетете повече ›
27 август 2018

Сън и нощен гастро-езофагиален рефлукс – новости

Обструктивната сънна апнея (ОСА) и нощния ГЕР често са свързани поради сходни рискови фактори. Въпреки това, двупосочната връзка между ОСА и ГЕР  е сложна и разбирането и търпи развитие. Разпознанането и е важно във връзка с ограничения терапевтичен ефект на протонните инхибитори при контролирането на всични нощни рефлукси. Наличието на слабо киселинния рефлукс и пиково

прочетете повече ›