15 април 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 1 – Април 2015

pn012015 прочетете повече ›
06 април 2015

Бюлетин на Българското Дружество по Белодробни Болести

Уважаеми колеги, радвам се, че мога да се обърна към вас в навечерието на 7 април Световния ден на здравето от страниците на първия брой на Бюлетина на Българското Дружество по Белодробни Болести. Поздравявам Ви с професионалния ни празник  и Ви желая здраве, бъдещи лични и професионални успехи! От името на УС на БДББ и лично от

прочетете повече ›
08 март 2015

Ефекти на CPAP терапията върху телесното тегло при пациенти с обструктивна сънна апнея – мета-анализ на рандомизирани изпитвания

Въздействието на CPAP терапията върху телесната маса при пациенти с обструктивна сънна апнея не е ясно. Този метаанализ има за цел да оцени дали лечението на обструктивната сънна апнея с CPAP води до промени в телесния индекс (BMI) и телесното тегло. Идентифицирани са били няколко рандомизирани контролирани проучвания (с помощта на PubMed, SCOPUS и Cochrane

прочетете повече ›
08 март 2015

Позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) – когато повече може да не е по-добре.

Позитивното налягане в края на издишването (PEEP) играе важна роля в справянето с хипоксемичната дихателна недостатъчност, особено когато има липса на отговор към повишаването на FiО2. То обаче може да има и нежелани ефекти. Въпреки, че подобрява оксигенацията при дифузни паренхимни заболявания, то може да влоши вентилационно-перфузионният индекс и газовата обмяна при пациенти с локализирани

прочетете повече ›
24 февруари 2015

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 4

tm22

През последните десетилетия значително се увеличиха случаите с туберкулоза с лекар- ствена резистентност, феномен, предизвикан изцяло от човешкото поведение. Мултирезис- тентната туберкулоза (MDR-TB) се дефинира като туберкулоза, причинена от M. tuberculosis с резистентност in vitro поне към изониазид (H) и рифампицин (R) едновременно (1, 18). По данни на Световната здравна организация (СЗО), по света през

прочетете повече ›
21 декември 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Дихателните нарушения по време на сън представляват сериозен медико-социален проблем, тъй като се характеризират с висока степен на болестност, разнообразен коморбидитет и пре- дизвикват сериозни социални и здравни проблеми, изискващи огромни финансови ресурси. Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-често срещаното дихателно нарушение по вре- ме на сън и представлява хронично състояние, което нарушава архитектониката

прочетете повече ›
15 декември 2014

Aнтибиотиците във фетална и ранна детска възраст и последващата астма в детска възраст: национално популационно-базирано проучване с анализ на връзките при сиблинги

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

28 септември 2014

Новата книга „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ с българско участие

Уважаеми колеги, Представяме ви новата книга на INTECH публикувана през юли 2014г. „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ редактирана от Ralph J.Panos.  Авторският  екип  обединява  международни експерти в областта на респираторната медицина,които предоставят задълбочен преглед на клиничните перспективи за ХОББ като социално значимо заболяване. Темите, които се разглеждат са от диагнозата на ограничението на въздушният поток чрез спирометрия

прочетете повече ›
04 септември 2014

Намаляване на смъртността при тежки пневмококови пневмонии, придобити в обществото: Влияние на усъвършенстването на антибиотичните стратегии (2000-2013)

logo

Да се сравнят практиките за предписване на антибиотици и преживяемостта в секторите за интензивни грижи при тежка пневмококова пневмония придобита в обществото за периода 2000-2013г. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Използват се проучвания от типа „подбор на съответствията” случай-контрола при две проспективно проследени кохорти в Европа. 80 пациента от CAPUCI II проучването /случаи/ са сравнени с 80 пациента от CAPUCI I проучването

прочетете повече ›
08 август 2014

Употреба на инхалаторни кортикостероиди при пациенти с ХОББ и риск от туберкулоза и грип – обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания.

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.