01 декември 2019

Остро белодробно увреждане свързано с vaping – a case series

Електронните устройства за доставяне на никотин (ENDDs) са рекламирани като по-безопасна алтернатива на цигарите, понеже ограничават експозицията на много от токсините, съдържащи се в обикновените цигари. Чрез захранван от батерия нагревател, ENDDs изпаряват никотинов/канабиноиден разтвор, който се инхалира (vaping).  През лятото на 2019 година, в Уисконсин и Илинойс беше описан нов синдром на белодробно увреждане

прочетете повече ›
01 декември 2019

Повишена смъртност при пациенти с кортикостероидно-зависима астма

Хроничната системна употреба на кортикостероиди (КС) е свързана с повишен риск при множество хронични заболявания. При пациенти с астма обаче, не е изяснено дали системната КС употреба е свързана с повишена смъртност. Проучване на катедрата по вътрешни болести към медицинския университет Ханянг в Сеул, Южна Корея, има за цел да определи ефектите на хроничната, системна

прочетете повече ›
01 декември 2019

Билатерална стимулация на подезичния нерв при пациенти с ОСА

Стимулацията на подезичния нерв (n. hypoglossus) (HNS) намалява тежестта на обструктивната сънна апнея (ОСА) чрез стимулация на m. genioglossus и ограничаване колабирането на горни дихателни пътища. Проучване проведено в осем медицински центъра в три страни (Австралия, Франция, Обединеното Кралство) оценява безопасността и ефективността на ново устройство – the Genio™ system, което, чрез малък имплантиран електрод,

прочетете повече ›
18 ноември 2019

Противодействие на антикоагулацията в условия на спешност

Поради склонността на антикоагулираните пациенти да кървят, стратегията за противодействие на антикоагулацията, предизвикана от някое от често срещаните средства, е от съществено значение за клинициста. Много пациенти са антикоагулирани с различни средства, включително варфарин, нискомолекулярен хепарин и директни орални антикоагуланти като инхибитори на фактор Xa и фактор IIa. Пациентите могат също да използват антитромбоцитни средства.

прочетете повече ›
13 ноември 2019

Доживотна ли е инфекцията с Mycobacterium tuberculosis?

Смята се, че хората с имунореактивност към туберкулоза имат асимптоматична инфекция през целия живот и остават изложени на риск от активна туберкулоза. Marcel A Behr и колегите му твърдят, че повечето от тези хора вече не са инфектирани. Счита се, че два милиарда души по света са безсимптомно (латентно) заразени с Mycobacterium tuberculosis и са

прочетете повече ›
31 октомври 2019

Ефикасност и безопасност на инхалаторните кортикостероиди при възрастни с ХОББ и/или астма. Популационно проучване.

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) са утвърдени медикаменти при лечението на астма и ХОББ, две често срещани хронични заболявания на дихателните пътища. Все още обаче съществува несигурност по отношение на използването им в някои случаи, по-специално при възрастни хора с астма, такива с припокриване на астма и ХОББ, както и за някои лица с ХОББ, като се

прочетете повече ›
22 октомври 2019

Антитромбоцитна терапия за превенция на сърдечно-съдови заболявания при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест: рандомизирано контролирано проучване

Изпитването на APPLE COPD-ICON2 е проспективно, двойно сляпо рандомизирано контролирано проучване, насочено към пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) без  анамнеза за сърдечно-съдови заболявания. Основната цел  е да се проучи дали лечението с антитромбоцитна терапия ще създаде предварително определената граница на инхибиране на тромбоцитите, измерена с помощта на Multiplate (Multiple Platelet Function Analyzer) тест

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Нови препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм на ESC и ERS

Публикувани са новите препоръки за диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм изготвени от европейското дружество по кардиология съвместно с европейското респираторно дружество.   Към препоръките

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Литературен преглед на употребата на системни кортикостероиди за контрол на астма

Употребата на системни кортикостероиди за контрол на неконтролирана астма и свързаната с нея тежест за здравеопазването може да предизвиква важни за здравето неблагоприятни ефекти. Проведен е систематичен литературен преглед, за да се изследва степента и тежестта на системната употреба на кортикостероиди при астма. Претърсени са базите данни MEDLINE® и Embase®, за да се идентифицират статии

прочетете повече ›
15 октомври 2019

Белодробно заболяване, свързано с употребата на електронни цигари ATS Health Alert-Vaping-associated Pulmonary Illness (VAPI).

Използване на електронни цигари, наричани още vaping, може да бъде опасно. Рисковете са големи, независимо от това коя вайпинг система или коя вайпинг течност, се използва. Има много различни никотинови разтвори с различни концентрации, добавени химикали и вкусове към тях, но нито една течност не е доказана като безопастна. Напоследък се забелязва зачестяване на здравословните

прочетете повече ›