16 март 2020

Характеристики и важни уроци от Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) огнище в Китай. Обобщение на доклад от 72 314 случая от китайския център за контрол и превенция на заболяванията.

Китайският център за контрол и превенция на заболяванията наскоро публикува най-голямата поредица от случаи до момента от епидемията с коронавирус 2019 (COVID-19) в континентален Китай (72 314 случая, актуализирани до 11 февруари 2020 г.) . Тази статия обобщава основните констатации от този доклад и обсъжда възникващото разбиране и поуки от епидемията с COVID-19. Основни констатации

прочетете повече ›
16 март 2020

Инфекция с коронавирус – повече от обикновена настинка

Човешките коронавируси (HCoVs) дълго време са смятани за маловажни патогени, причиняващи „обикновена настинка“ при иначе здрави хора. В 21 век обаче, 2 силно патогенни коронавируси – SARS – CoV и MERS-CoV се появиха от животински резервоари и предизвикаха глобални епидемии с алармиращи нива на заболеваемост и смъртност. През декември 2019, друг патоген – 2019-nCoV беше

прочетете повече ›
16 март 2020

Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance

Clinical management of severe acute respiratory infection (SARI) when COVID-19 disease is suspected Interim guidance 1111 WHO-2019-nCoV-clinical-2020.4-eng

прочетете повече ›
16 март 2020

Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection

Home care for patients with suspected novel coronavirus (COVID-19) infection presenting with mild symptoms, and management of their contacts WHO-nCov-IPC-HomeCare-2020.2-eng (1)

прочетете повече ›
15 март 2020

Откриване на Covid-19 при деца Януари 2020 г. в Ухан, Китай

Описани са малък брой случаи на коронавирусна болест 2019 (Covid-19) при деца и нашето разбиране за спектъра на заболяването е ограничен. Направен е ретроспективен анализ, включващ деца хоспитализирани в Ухан, Китай, между 7 и 15 януари 2020 г. От общо 366 хоспитализирани деца (≤16 години), най-много са били диагностицирани с грипен вирус А (при 23

прочетете повече ›
15 март 2020

Откриване на SARS-CoV-2 в различни видове клинични проби

Обратнотранскриптазната полимеразна верижна реакция в реално време (rRT – PCR) на назофарингеален секрет обикновено се използва за потвърждаване на клиничната диагноза. Изследвано e биоразпределението на SARS-CoV-2 сред различни тъкани на хоспитализирани пациенти с COVID-19, диагностицирани въз основа на клинични и рентгенови данни и потвърдени чрез откриване на SARS-CoV-2. На повечето пациенти е взет фарингеален секрет

прочетете повече ›
15 март 2020

Клинична характеристика на коронавирус заболяването в Китай 2019

Анализирани са данни от 1099 пациенти с потвърдена COVID-19 инфекция от 552 болници в 30 провинции. Най-честите оплаквания са фебрилитет (43.8% при постъпването и 88.7% по време на хоспитализацията) и кашлица (67.8%). Най-честата КТ находка при пациентите са измененията тип „матово стъкло“, като по-често измененията се откриват при пациенти с тежко заболяване. От лабораторните резултати

прочетете повече ›
15 март 2020

COVID-19 European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 12.03.2020

COVID-19 European Centre for Disease Prevention and Control, Stockholm, 12.03.2020

RRA-sixth-update-Outbreak-of-novel-coronavirus-disease-2019-COVID-19

прочетете повече ›
14 март 2020

Какво препоръчват интензивистите от Италия за борба с COVID-19 инфекцията.

  Към видеото.

прочетете повече ›
19 януари 2020

Фармакогеномиката на инхалаторните кортикостероиди и спада на белодробната функция при ХОББ

Инхалаторните кортикостероиди (ИКС) се предписват широко за пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), но въпреки това имат променливи резултати и нежелани реакции, които могат да бъдат генетично определени. Основната цел на изследването е да се идентифицират генетичните детерминанти за проментие на  форсиран експираторен обем за 1 s (FEV1), свързани с терапията с ИКС. В

прочетете повече ›