19 януари 2020

Временни фактори и пропуснати дози при лечение на туберкулоза: причинно-следствени връзки

Лечението на туберкулозата продължава шест месеца или повече. Придържането на пациентите към лечението е от решаващо значение за ефикасността му. Често това се превръща в предизвикателство поради дългия  времеви режим и други фактори. В световен мащаб липсват анализи за често срещаните видове неспазване на режима. Например, ранно прекратяване на лечението или периодично пропуснати дози и

прочетете повече ›
09 януари 2020

Хирургично лечение на параезофагиална херния.

Параезофагеалната херниия възниква при отваряне или дефект в диафрагмата, при което органи от коремната кухина (стомах ,тънки черва, дебело черво, далака) се изместват в гръдната кухина. Не всички параезофагеални хернии изискват хирургично лечени, но херния с големи размери или симптоми като кисeлини, тежест в гърдите, дисфагия налагат операция. Целите на операцията са възстановяване на нормалната

прочетете повече ›
08 януари 2020

Развитие на диабет тип 2 при обструктивна сънна апнея и ефект от лечението с CPAPРетроспективно клинично проучване

Връзката между обструктивна сънна апнея (OСA) и метаболизма на глюкозата остава спорна. Това ретроспективно проучване изследва връзката между OСA и възникване на диабет тип 2 (ДТ2) в клинична група от възрастни китайци в Хонконг, както и ефекта от дългосрочното лечение с CPAP. От 1 206 лица с данни ОСА през 2006 г. до 2013 г,

прочетете повече ›
08 януари 2020

Ефикасност и безопасност на инхалаторния алфа-1-антитрипсин при пациенти с тежък дефицит на алфа-1-антитрипсин и чести екзацербации на ХОББ.

Пациентите с наследствен дефицит на алфа-1-антитрипсин и тежка ХОББ често страдат от екзацербации. Предполага се, че инхалирането на небулизиран алфа-1-антитрипсин (ААТ) би било ефективно лечение. На случаен принцип са избрани 168 пациенти, които да получават два пъти дневно инхалации с 80 mg AAT разтвор или плацебо в продължение на 50 седмици. Пациентите използват eлектронен дневник

прочетете повече ›
07 януари 2020

Безопасност и нежелани събития след прицелна белодробна деинервация при умерена до тежка ХОББ. (AIRFLOW)

Мултицентрово рандомизирано контролирано клинично изпитване. Прицелната белодробна деинервация е бронхоскопска техника за радиочестотна аблативна терапия при ХОББ, която трайно разрушава парасимпатиковите нервни влакна за намаляване на съпротивлението на дихателните пътища и хиперсекрецията на мукус. Проведено е мултицентрово, рандомизирано, двойно-сляпо проучване при пациенти със симптоматична (mMRC ≥ 2, или CAT тест ≥ 10) ХОББ (FEV1 30-60%

прочетете повече ›
07 януари 2020

Резюме за клинициста: Практическо ръководство за диагностика и лечение на придобита в обществото пневмония.

Настоящото резюме е предназначено да предостави на практикуващия клиницист ключови точки за извеждане. Тези насоки се фокусират върху управлението на ППО след поставянето на диагнозата, а не върху първоначалните диагностични критерии или превенция. • Не се препоръчва изследване на храчка по Грам или културелно изследване рутинно при възрастни с ППО в амбулаторни условия (категорична препоръка,

прочетете повече ›
07 януари 2020

Труден ли ще бъде този пациент за интубация?

Способността да се прогнозира кои пациенти имат висок риск от затруднена интубация може да намали риска от сценарии тип „не може да се интубира, не може да се вентилира”. Целта на настоящия систематичен преглед е да се идентифицират рискови фактори и находки от физикалния преглед, които могат да помогнат за прогнозиране на трудна ендотрахеална интубация.

прочетете повече ›
07 януари 2020

Разпространение, характеристики и прогноза на ранната ХОББ: Проучване на общото население в Копенхаген

Идентифицирането на по-млади възрастни с висок риск от развитие на ХОББ може да доведе до прилагане на превантивни мерки преди началото на болестта, спиране на прогресията и подобряване на дългосрочната прогноза. Използвайки датска съвременна кохорта със 105 630 произволно подбрани индивиди и период на проследяване до 14,4 години, са изследвани разпространението, характеристиките и прогнозата на

прочетете повече ›
07 януари 2020

Тенденции при пневмококови серотипи, наблюдение и рискови фактори при пневмония при възрастни във Великобритания, 2013–18.

Проведено е проспективно кохортно проучване при възрастни пациенти, приети в две големи университетски болници с ППО между септември 2013г. и август 2018г. Кохортата на изследването се състои от 2934 възрастни, хоспитализирани с ППО на средна възраст 71,3 години. Пневмококовите серотипове се идентифицират с помощта на анализ на моноклонални антитела в урината и от кръвни култури.

прочетете повече ›
25 декември 2019

Общият брой на дихателните пътища, изобразен чрез КТ е свързан с броя на терминалните бронхиоли, изобразени чрез микро-КТ.

Предишни доклади, базирани на микро-компютърна томография показват, че броят на терминалните бронхиоли е намален с 40% при лека и умерена ХОББ и 90% при много тежка ХОББ. Изследване, при което е използвана МДКТ, показва, че броят на визуализираните и количествено определени централни дихателни пътища е значително намален с 19% при лека и умерена ХОББ и

прочетете повече ›