15 октомври 2019

Белодробно заболяване свързано с употребата на електронни цигари; Vaping Associated Pulmonary Illness (VAPI)

От септември 2019 г. Центърът за контрол на болестите съобщава за над 350 случая на белодробни заболявания свързани с използване на електронна цигара (VAPI) в 36 щата на САЩ. Наблюдаваните модели на заболяване са променливи, но всички са свързани със скорошна употреба на електронна цигара или „vaping.“ Vaping е дума, използвана за описване на използване

прочетете повече ›
14 октомври 2019

Полови хормони и астма в национално проучване на възрастни в САЩ

Въведение: Жените страдат по-често от астма отколкото мъжете. Въпреки че половите хормони могат да обяснят тези разлики в пола, ролята им остава неясна. Цели:  Да се изследват нивата на половите хормони астмата при възрастни с астма. Методи:  Провеждане на срезово проучване на серумните нива на свободен тестостерон и естрадиол при 7 615 възрастни с астма

прочетете повече ›
14 октомври 2019

НИВ при ХОББ

Ролята на неинвазивната вентилация(НИВ) при пациенти с тежка ХОББ досега е спорна. През последните две десетилетия, данни, основно получени от проучвания в Европа, започнаха да дефинират клиничните характеристики на пациентите, които е вероятно да се повлияят, ролята на интензивната НИВ и възможно най-добрия момент за започване на терапията. В САЩ обаче, използването на НИВ при

прочетете повече ›
09 октомври 2019

Ефикасност и безопасност на инхалаторния алфа-1-антитрипсин при пациенти с тежък дефицит на алфа-1-антитрипсин и чести екзацербации на ХОББ.

Пациентите с наследствен дефицит на алфа-1-антитрипсин и тежка ХОББ често страдат от екзацербации. Предполага се, че инхалирането на небулизиран алфа-1-антитрипсин (ААТ) би било ефективно лечение. На случаен принцип са избрани 168 пациенти, които да получават два пъти дневно инхалации с 80 mg AAT разтвор или плацебо в продължение на 50 седмици. Пациентите използват eлектронен дневник

прочетете повече ›
07 октомври 2019

Брой еозинофили в кръвта при пациенти с ХОББ, сравнени с контроли.

При пациенти с ХОББ, броят на еозинофилите в кръвта може да предскаже ефектите на инхалаторните кортикостероиди (ИКС) върху честотата на екзацербациите. Броят на еозинофилите в кръвта се препоръчва от GOLD като биомаркер за подпомагане на използването на ИКС в клиничната практика. Счита се, че до 40% от пациентите с ХОББ имат повишен брой еозинофили в

прочетете повече ›
06 октомври 2019

Редуцира ли поддържащото лечение с азитромицин екзацербациите при астма?

Предотвратяването на екзацербациите е важна цел при лечението на астма. Дългосрочното лечение с азитромицин може да помогне за постигането на това. Целта е била да се проведе системен обзор и индивидуален метаанализ на данните за участниците за изследване на ефикасността на азитромицин за намаляване на обострянията при астма и субфенотиповете на неенозинофилна, еозинофилна и тежка

прочетете повече ›
04 октомври 2019

Нови препоръки за диагностика и лечение на хронична кашлица

Публикувани са новите препоръки на ERS за диагностика и лечение на хронична кашлица при деца и възрастни.   Линк към препоръките.

прочетете повече ›
04 октомври 2019

Нови препоръки за НИВ при пациенти с ХОББ

Публикувани са новите препоръки на европейското респираторно дружество за провеждането на НИВ при пациенти с ХОББ.   Линк към препоръките.

прочетете повече ›
04 октомври 2019

Неинвазивни образни биомаркери идентифицират увреждане на малки дихателни пътища при тежка ХОББ

Доказателствата показват, че увреждането на малките дихателни пътища е ключово патологично изменение при ХОББ. Целта на настоящото проучване е да се определи естеството на увреждане на малките дихателни пътища, идентифицирано чрез параметричен мапинг (PRM), като се използва човешка белодробна тъкан при пациенти с тежка ХОББ, при които е осъществена белодробна трансплантация и при контролни индивиди.

прочетете повече ›
26 септември 2019

Устойчивостта на еозинофилите в кръвта при стабилен и обострен ХОББ

Съществуват спорове относно използването на стойностите на нивата на еозинофили в кръвта като биомаркер за  риска от бъдещо обостряне, както и предиктор за отговора на пациентите към лечението с инхалаторни кортикостероиди при Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) Пациенти със стабилна ХОББ бяха включени в наблюдателно многоцентрово проучване. Конкордантост се приема, когато при всички излседвания  стойностите

прочетете повече ›