28 октомври 2016

Инфламаторни биомаркери при ACOS

Екипът на Kobayashi  и сътр. си поставят за цел да сравнят амбулаторни пациенти с ХОББ, при които липсва или е налице ACOS (asthma-COPD overlap syndrome), като поставят акцент върху инфламаторните биомаркери. Тенденциите при пациентите с ACOS са:  по-млада възраст, по-кратка експозиция на тютюнопушене, използват повече медикаменти (особено инхалаторни кортикостероиди и теофилин), са с по-високо ниво

прочетете повече ›
23 октомври 2016

Биомолекулярни пътища за дефиниране на фенотиповете на астмата. Тип-2 имунитет и отвъд.

Астмата все повече се приема за хетерогенно заболяване включващо многообразие от различни подгрупи или фенотипи споделящи сходни клинични и възпалителни характеристики. Напоследък разкрити молекулярни механизми се асоциират с различните фенотипове. Това води до диференцирането на астмата на такава със или без тип 2 възпаление. Използването на биомаркерите периостин, азотен оксид и еозинофилия в кръвта могат

прочетете повече ›
17 октомври 2016

Възраст и нарушения в малките дихателни пътища

Напредването на възрастта се свързва с хиперинфлация и намаляване на ФЕО1, ФВК и съотношението между тях, но малко се знае какъв е ефектът върху малките дихателни пътища. Martinez C. и сътр. в своето проучване допускат, че нарушенията в малките дихателни пътища, оценени чрез компютърна томография биха се увеличили с напредване на възрастта, дори и пациентът

прочетете повече ›
12 октомври 2016

Връзка между телесната мазнина и карцинома

За карциномите на колона, ректума, стомаха (кардия), черния дроб, жлъчния мехур, панкреас, бъбреци и аденокарцинома на хранопровода е установена връзка между ИТМ (индекс на телесната маса) и риска от развитие на новообразувания, като риска нараства пропорционално на ИТМ. Lauby‑Secretan и сътр. в своето изследване допълнително изучават още осем карцинома с други локализации или хистологични типове

прочетете повече ›
10 октомври 2016

Клиничен случай на 56 годишна жена със симптоми на лека замаяност и прогресивен задух

Neder и сътр. представят клиничен случай на идиопатична хипервентилация ИХВ (Idiopathic hyperventilation (IHV), което се явява честа причина за необяснима диспнея, с артериална и алвеоларна хипокапния. Често се придружава от чувство на тревожност и парастезии. Трябва да се отдиференцира от дишане тип Чейн-Стокс при пациенти с кардио-циркулаторни наршения. Също така ИХВ имитира исхемична болест на

прочетете повече ›
03 октомври 2016

Терапия с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) за превенция на кардиоваскуларни събития при пациенти с обструктивна сънна апнея

Проучването има за цел да проучи ефекта от терапията с CPAP по отношение на риска от кардиоваскуларни събития. Участие са взели общо 2717 пациента с данни за умерена към тежка обструктивна сънна апнея на възраст от 45 до 75 години. Установява се, че пациентите на терапия с CPAP имат значително намаляване на хъркането, дневната сънливост

прочетете повече ›
02 октомври 2016

Честота и локализация на БТЕ при екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология: Систематичен обзор и мета-анализ

Проучването има за цел да установи честотата на случаите на белодробна емболия сред екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология. В анализа са включени проспективни и срезови проучвания от периода 1974-2015 година. Диагнозата БТЕ е била установена чрез КТ пулмоангиография. Включени са били данни от 1650 медицински досиета. Установява се честота на БТЕ сред екзацербациите с

прочетете повече ›
30 септември 2016

Връзка между PaO2/FiO2 и стойностите на SpO2/FiO2 при пациенти с респираторен дистрес синдром (ARDS)

Дефинирането на ARDS изисква изследване на артериални кръвни газове. Проучването има за цел да потърси връзка между SpO2/FiO2 и PaO2/FiO2, тъй като при голяма част от пациентите диагнозата се пропуска поради тове, че не се изследват кръвни газове. Анализирани са данни от 1184 пациента. Установява се, че нелинеарното уравнение описва с най-голяма точност връзката между

прочетете повече ›
29 септември 2016

Характеристика на скоростта на движение на медикамента и размера на частиците при pMDI, измерено чрез анемометър

Размерът на частиците и скоростта на потока на медикамента са едни от най-важните фактори при депозицията на аерозолните инхалатори (pMDI). В проучването на  Alatrash и Matida тези два фактора са имерени на три различни отстояния от ръба на мунщука (0мм, 75мм и 100мм) с помощта на анемометър (Phase Doppler Anemometry) при четири pMDI, съдържащи салбутамол

прочетете повече ›
28 септември 2016

Ацетаминофен vs Ибупрофен при малки деца с умерена, персистираща астма

В някои проучвания се предполага връзка между честия прием на ацетаминофен и усложненията, свързани с астмата сред малки деца. Проведено в мулти-центрично, проспективно, рандомизирано, двойно сляпо, паралелно проучване с участието на 300 деца (възраст 12-59 месеца) с умерена, персистираща астма. Пациентите били разделени в две групи: с прием на ацетаминофен или ибупрофен при температура или

прочетете повече ›