25 март 2020

ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНХАЛИРАНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА АСТМА

24-03-20202 ПРЕПОРЪКИ ЗА ИНХАЛИРАНИТЕ МЕДИКАМЕНТИ ЗА КОНТРОЛ НА АСТМА (5)

прочетете повече ›
25 март 2020

ГРУПИ С ПОВИШЕН РИСК ОТ ТЕЖКО ЗАБОЛЯВАНЕ

25-03-2020 People with Higher risk (2)

прочетете повече ›
23 март 2020

Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study

Radiological findings from 81 patients with COVID-19 pneumonia in Wuhan, China: a descriptive study 23-03-2020 Radiological findings COVID-19 pneumonia in Wuhan

прочетете повече ›
21 март 2020

The Lancet – Treatment for severe acute respiratory distress syndrome from COVID-19

Treatment for severe acute respiratory distress syndrome from COVID-19 20-03-2020 The Lancet PIIS2213260020301272

прочетете повече ›
20 март 2020

Lopinavir–Ritonavir при възрастни пациенти хоспитализирани с тежка Covid-19 инфекция

Липсват данни за ефективна терапия за лечение на тежка инфекция причинена от SARS-CoV-2. Проведеното рандомизирано проучане сред 199 пациента с тежка Covid-19 инфекция не показва ползи от приложението на терапия с Lopinavir–Ritonavir спрямо стандартните грижи.   Източник: NEJM, March 18, 2020

прочетете повече ›
19 март 2020

Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки, Световна здравна организация, 13 март 2020 г.

Клинично управление на тежко остро респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19: Временни насоки Световна здравна организация, 13 март 2020 г. 19-03-2020 Клинично управление на тежка остра респираторно заболяване (ТОРЗ), когато се подозира заболяване COVID-19 (1)

прочетете повече ›
19 март 2020

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с COVID-19

Препоръки на Световна здравна организация за домашно лечение на заболели с  COVID-1919-03-2020 Home+care (1)

прочетете повече ›
17 март 2020

Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding

Characteristics of pediatric SARS-CoV-2 infection and potential evidence for persistent fecal viral shedding 17-03-2020 s41591-020-0817-4

прочетете повече ›
16 март 2020

Характеристики и важни уроци от Коронавирусната болест 2019 (COVID-19) огнище в Китай. Обобщение на доклад от 72 314 случая от китайския център за контрол и превенция на заболяванията.

Китайският център за контрол и превенция на заболяванията наскоро публикува най-голямата поредица от случаи до момента от епидемията с коронавирус 2019 (COVID-19) в континентален Китай (72 314 случая, актуализирани до 11 февруари 2020 г.) . Тази статия обобщава основните констатации от този доклад и обсъжда възникващото разбиране и поуки от епидемията с COVID-19. Основни констатации

прочетете повече ›
16 март 2020

Инфекция с коронавирус – повече от обикновена настинка

Човешките коронавируси (HCoVs) дълго време са смятани за маловажни патогени, причиняващи „обикновена настинка“ при иначе здрави хора. В 21 век обаче, 2 силно патогенни коронавируси – SARS – CoV и MERS-CoV се появиха от животински резервоари и предизвикаха глобални епидемии с алармиращи нива на заболеваемост и смъртност. През декември 2019, друг патоген – 2019-nCoV беше

прочетете повече ›