15 юли 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 2 – Юли 2015

pn022015 прочетете повече ›
18 май 2015

Торакална медицина – Toм V 2015 брой 1

tm

През 2006 година бе публикувана първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза. Това е един документ с изключително значение, който е в синхрон с всички съществуващи и одобрени междуна- родни препоръки, и който е предвиден да допълва локалните и национални програми за борба с туберкулозата. Благодарение на международна субсидия, спечелена от Българското дру-

прочетете повече ›
05 май 2015

Колко честа е обструкцията на дихателните пътища при пациенти с емфизем, доказан чрез компютърна томография на гръдния кош?

Въведение и цел: Обикновено ХОББ се дефинира с наличие на необратима обструкция от функционалното изследване на дишането, като се използват или критериите по GOLD или ATS/ ERS (долна граница на нормата- LLN). При някои пациенти с клинично изразен ХОББ и емфизем от КТ на гръден кош,  се наблюдава липса на обструкция при спирометрия. Целта на

прочетете повече ›
15 април 2015

Бюлетин на БДББ – Брой 1 – Април 2015

pn012015 прочетете повече ›
06 април 2015

Бюлетин на Българското Дружество по Белодробни Болести

Уважаеми колеги, радвам се, че мога да се обърна към вас в навечерието на 7 април Световния ден на здравето от страниците на първия брой на Бюлетина на Българското Дружество по Белодробни Болести. Поздравявам Ви с професионалния ни празник  и Ви желая здраве, бъдещи лични и професионални успехи! От името на УС на БДББ и лично от

прочетете повече ›
08 март 2015

Ефекти на CPAP терапията върху телесното тегло при пациенти с обструктивна сънна апнея – мета-анализ на рандомизирани изпитвания

Въздействието на CPAP терапията върху телесната маса при пациенти с обструктивна сънна апнея не е ясно. Този метаанализ има за цел да оцени дали лечението на обструктивната сънна апнея с CPAP води до промени в телесния индекс (BMI) и телесното тегло. Идентифицирани са били няколко рандомизирани контролирани проучвания (с помощта на PubMed, SCOPUS и Cochrane

прочетете повече ›
08 март 2015

Позитивно крайно експираторно налягане (PEEP) – когато повече може да не е по-добре.

Позитивното налягане в края на издишването (PEEP) играе важна роля в справянето с хипоксемичната дихателна недостатъчност, особено когато има липса на отговор към повишаването на FiО2. То обаче може да има и нежелани ефекти. Въпреки, че подобрява оксигенацията при дифузни паренхимни заболявания, то може да влоши вентилационно-перфузионният индекс и газовата обмяна при пациенти с локализирани

прочетете повече ›
24 февруари 2015

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 4

tm22

През последните десетилетия значително се увеличиха случаите с туберкулоза с лекар- ствена резистентност, феномен, предизвикан изцяло от човешкото поведение. Мултирезис- тентната туберкулоза (MDR-TB) се дефинира като туберкулоза, причинена от M. tuberculosis с резистентност in vitro поне към изониазид (H) и рифампицин (R) едновременно (1, 18). По данни на Световната здравна организация (СЗО), по света през

прочетете повече ›
21 декември 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Дихателните нарушения по време на сън представляват сериозен медико-социален проблем, тъй като се характеризират с висока степен на болестност, разнообразен коморбидитет и пре- дизвикват сериозни социални и здравни проблеми, изискващи огромни финансови ресурси. Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-често срещаното дихателно нарушение по вре- ме на сън и представлява хронично състояние, което нарушава архитектониката

прочетете повече ›
15 декември 2014

Aнтибиотиците във фетална и ранна детска възраст и последващата астма в детска възраст: национално популационно-базирано проучване с анализ на връзките при сиблинги

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.