28 септември 2014

Новата книга „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ с българско участие

Уважаеми колеги, Представяме ви новата книга на INTECH публикувана през юли 2014г. „COPD CLINICAL PERSPECTIVE“ редактирана от Ralph J.Panos.  Авторският  екип  обединява  международни експерти в областта на респираторната медицина,които предоставят задълбочен преглед на клиничните перспективи за ХОББ като социално значимо заболяване. Темите, които се разглеждат са от диагнозата на ограничението на въздушният поток чрез спирометрия

прочетете повече ›
04 септември 2014

Намаляване на смъртността при тежки пневмококови пневмонии, придобити в обществото: Влияние на усъвършенстването на антибиотичните стратегии (2000-2013)

logo

Да се сравнят практиките за предписване на антибиотици и преживяемостта в секторите за интензивни грижи при тежка пневмококова пневмония придобита в обществото за периода 2000-2013г. МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ: Използват се проучвания от типа „подбор на съответствията” случай-контрола при две проспективно проследени кохорти в Европа. 80 пациента от CAPUCI II проучването /случаи/ са сравнени с 80 пациента от CAPUCI I проучването

прочетете повече ›
08 август 2014

Употреба на инхалаторни кортикостероиди при пациенти с ХОББ и риск от туберкулоза и грип – обзор и метаанализ на рандомизирани проучвания.

Информацията в тази страница е достъпна само за членове на БДББ! Ако сте член, се регистрирайте в уеб сайта и след одобрение от администратор ще получите достъп.

08 август 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 2

tm-br20

Атмосферното замърсяване се състои от много замърсители, малка част от които могат да бъдат изследвани, проследявани и регулирани. Сместа от твърди и течни частици суспензирани в атмосферата, представляват фините прахови частици (ФПЧ). През 2010 СЗО изчислява, че по- вече от 6 милиона души умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. Замърсяването с ФПЧ допринася

прочетете повече ›
25 април 2014

Пряк противовъзпалителен ефект при прием на Будезонид при пациенти с бронхиална астма

Въведение: Съобщава се за противовъзпалителното действие при приема на единични дози инхалаторни кортикостероиди (ИКС), установено няколко часа след приема им, при пациенти с бронхиална астма. Началото и продължителността на този ефект все още не са достатъчно проучени. В настоящето проучване се изчисли  кръвотока през дихателните пътища (airway blood flow- Qaw) като индекс за възпалението на

прочетете повече ›
23 април 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 1

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 1

Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет (ЗД) тип 2 са 1.5–2 пъти по-чести при паци- енти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) сравнено с общата популация. Тази връзка вероятно се дължи на общи рискови фактори и механизми като затлъстяване, намалена физическа активност, тютюнопушене, кортикостероидно лечение, системно възпаление, окси- дативен стрес, хипоксия и витамин Д дефицит

прочетете повече ›
14 март 2014

Кръвоизливи като усложнение при торакоцентеза и поставяне на трансторакален дрен при пациенти с прием на клопидогрел

Обосновка: Клопидогрелът е често предписван антиагрегант. Рискът от локално кървене, свързан с приема на този медикамент при торакоцентеза и поставянето на тънък трансторакален дрен, не е добре проучен. Цел: Да се проведе проспективно кохортно проучване за оценка на риска от хемоторакс при пациенти с прием на клопидогрел при подлагане на съответните инвазивни процедури. Методология: Двадесет

прочетете повече ›
11 март 2014

Статия за замърсяването на въздуха в Lancet Respiratory Medicine

„България е в световните новини за редица респираторни проблеми. Данни за качеството на въздуха на Европейската агенция за околната среда (EEA), показват че четири от петте града с най-високи концентрации на замърсяване на въздуха в ЕС, са в България. През декември 2013 г., политическа буря бушува над предложението за отмяна или облекчаване на национална забрана

прочетете повече ›
14 февруари 2014

Въздействие на смеха върху свръхраздуването на белия дроб при тежка хронична обструктивна белодробна болест

Статичното и динамично свръхраздуване е важен фактор за диспнея при физическо усилие при пациенти с тежка хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ). Това проучване има за цел да проучи дали смехът може да намали белодробната хиперинфлация чрез повтарящи се експираторни усилия при пациенти с тежка ХОББ. При малки групи от пациенти с тежка ХОББ (n=19) и

прочетете повече ›
10 февруари 2014

Неалкохолна чернодробна стеатоза, нощна хипоксия и ендотелна функция при пациенти със сънна апнея

Въведение и цел:  Нощната хипоксия е основна черта на обструктивната сънна апнея (ОСА) и е потенциален предразполагащ фактор за неалкохолна чернодробна стеатоза (НАЧС). Тежестта на НАЧС и нейното влияние върху ендотелната дисфункция свързана с ОСА не е изследвана в голяма неселктирана група пациенти с ОСА, включително и без затлъстяване. Методи:  (i) Употреба на неинвазивни кръвни

прочетете повече ›