02 ноември 2016

Клинични фенотипи и коморбидности сред пациентите със сънна апнeя в Европа

Проучването предлага разделянето на пациентите (n=6555) със сънна апнeя на 4 фенотипа на база наличието на ексцесивна дневна сънливост (EDS) и нощни проблеми със съня несвързани с OSA (определяни като инсомния): 1) фенотип с EDS без инсомния; 2) фенотип с наличието на EDS и инсомния, 3) липса на EDS и инсомния, 4) инсомния без EDS.

прочетете повече ›
01 ноември 2016

Влияние промяната на пътя на подаването на потока CPAP при лечение на сънна апнея

Лечението с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) е златен стандарт в лечението на обструктивна сънна апнея (OSA). Подходите за терапия с CPAP са концентрирани върху използването на назален интерфейс. Проучването има за цел да определи ефектите от смяната на назален тип интерфейс с ороназален. Общо 18 пациенти са били включени в проучването (средна възраст:

прочетете повече ›
31 октомври 2016

Фракция на издишания NO при пациенти с ACOS: анализ на данни от NHANES 2007–2012

В някои от най-новите проучвания се предполага, че Th2-медиираният възпалителен отговор се проявява при пациенти с ACOS (asthma-COPD overlap syndrome). Към момента малко се знае по отношение на фракция на издишания NO при пациенти с ACOS и с ХОББ. Tadahiro Goto и сътр. провеждат срезово проучване, като използват базата данни на NHANES 2007–2012. Критерии за

прочетете повече ›
28 октомври 2016

Инфламаторни биомаркери при ACOS

Екипът на Kobayashi  и сътр. си поставят за цел да сравнят амбулаторни пациенти с ХОББ, при които липсва или е налице ACOS (asthma-COPD overlap syndrome), като поставят акцент върху инфламаторните биомаркери. Тенденциите при пациентите с ACOS са:  по-млада възраст, по-кратка експозиция на тютюнопушене, използват повече медикаменти (особено инхалаторни кортикостероиди и теофилин), са с по-високо ниво

прочетете повече ›
23 октомври 2016

Биомолекулярни пътища за дефиниране на фенотиповете на астмата. Тип-2 имунитет и отвъд.

Астмата все повече се приема за хетерогенно заболяване включващо многообразие от различни подгрупи или фенотипи споделящи сходни клинични и възпалителни характеристики. Напоследък разкрити молекулярни механизми се асоциират с различните фенотипове. Това води до диференцирането на астмата на такава със или без тип 2 възпаление. Използването на биомаркерите периостин, азотен оксид и еозинофилия в кръвта могат

прочетете повече ›
17 октомври 2016

Възраст и нарушения в малките дихателни пътища

Напредването на възрастта се свързва с хиперинфлация и намаляване на ФЕО1, ФВК и съотношението между тях, но малко се знае какъв е ефектът върху малките дихателни пътища. Martinez C. и сътр. в своето проучване допускат, че нарушенията в малките дихателни пътища, оценени чрез компютърна томография биха се увеличили с напредване на възрастта, дори и пациентът

прочетете повече ›
12 октомври 2016

Връзка между телесната мазнина и карцинома

За карциномите на колона, ректума, стомаха (кардия), черния дроб, жлъчния мехур, панкреас, бъбреци и аденокарцинома на хранопровода е установена връзка между ИТМ (индекс на телесната маса) и риска от развитие на новообразувания, като риска нараства пропорционално на ИТМ. Lauby‑Secretan и сътр. в своето изследване допълнително изучават още осем карцинома с други локализации или хистологични типове

прочетете повече ›
10 октомври 2016

Клиничен случай на 56 годишна жена със симптоми на лека замаяност и прогресивен задух

Neder и сътр. представят клиничен случай на идиопатична хипервентилация ИХВ (Idiopathic hyperventilation (IHV), което се явява честа причина за необяснима диспнея, с артериална и алвеоларна хипокапния. Често се придружава от чувство на тревожност и парастезии. Трябва да се отдиференцира от дишане тип Чейн-Стокс при пациенти с кардио-циркулаторни наршения. Също така ИХВ имитира исхемична болест на

прочетете повече ›
03 октомври 2016

Терапия с постоянно-позитивно налягане в дихателните пътища (CPAP) за превенция на кардиоваскуларни събития при пациенти с обструктивна сънна апнея

Проучването има за цел да проучи ефекта от терапията с CPAP по отношение на риска от кардиоваскуларни събития. Участие са взели общо 2717 пациента с данни за умерена към тежка обструктивна сънна апнея на възраст от 45 до 75 години. Установява се, че пациентите на терапия с CPAP имат значително намаляване на хъркането, дневната сънливост

прочетете повече ›
02 октомври 2016

Честота и локализация на БТЕ при екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология: Систематичен обзор и мета-анализ

Проучването има за цел да установи честотата на случаите на белодробна емболия сред екзацербациите на ХОББ с неуточнена етиология. В анализа са включени проспективни и срезови проучвания от периода 1974-2015 година. Диагнозата БТЕ е била установена чрез КТ пулмоангиография. Включени са били данни от 1650 медицински досиета. Установява се честота на БТЕ сред екзацербациите с

прочетете повече ›