24 февруари 2015

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 4

tm22

През последните десетилетия значително се увеличиха случаите с туберкулоза с лекар- ствена резистентност, феномен, предизвикан изцяло от човешкото поведение. Мултирезис- тентната туберкулоза (MDR-TB) се дефинира като туберкулоза, причинена от M. tuberculosis с резистентност in vitro поне към изониазид (H) и рифампицин (R) едновременно (1, 18). По данни на Световната здравна организация (СЗО), по света през

прочетете повече ›
21 декември 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 3

Дихателните нарушения по време на сън представляват сериозен медико-социален проблем, тъй като се характеризират с висока степен на болестност, разнообразен коморбидитет и пре- дизвикват сериозни социални и здравни проблеми, изискващи огромни финансови ресурси. Синдромът на обструктивна сънна апнея е най-често срещаното дихателно нарушение по вре- ме на сън и представлява хронично състояние, което нарушава архитектониката

прочетете повече ›
08 август 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 2

tm-br20

Атмосферното замърсяване се състои от много замърсители, малка част от които могат да бъдат изследвани, проследявани и регулирани. Сместа от твърди и течни частици суспензирани в атмосферата, представляват фините прахови частици (ФПЧ). През 2010 СЗО изчислява, че по- вече от 6 милиона души умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. Замърсяването с ФПЧ допринася

прочетете повече ›
23 април 2014

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 1

Торакална медицина – Toм VI 2014 брой 1

Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет (ЗД) тип 2 са 1.5–2 пъти по-чести при паци- енти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) сравнено с общата популация. Тази връзка вероятно се дължи на общи рискови фактори и механизми като затлъстяване, намалена физическа активност, тютюнопушене, кортикостероидно лечение, системно възпаление, окси- дативен стрес, хипоксия и витамин Д дефицит

прочетете повече ›
01 декември 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 4

TM18IMG

Метаболитният синдром (МС) и захарният диабет тип 2 (ЗД тип 2) са често срещани заболявания, и са водеща причина за болестност и смъртност в световен мащаб. Те възникват най-често при хора със затлъстяване и инсулинова резистентност, и предразполагат към сърдечносъдовa патология. И двете заболявания възникват по-често при пациенти с хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ), споделяйки

прочетете повече ›
01 септември 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 3

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 3

От 7 до 11 септември в Барселона се проведе поредния Конгрес на European Respiratory Society. Fira de Barcelona Congress Centre заема стратегическо място в културния и икономически живот на Каталуния и Испания, като платформа за международни научни прояви.Барселона е спиращ дъха град. Като град-люлка на много култури и свидетел на много значими промени, той предлага

прочетете повече ›
01 юни 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 2

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 2

Тази година лятната среща на БДББ се провде в курортен комплекс Албена. Присъстваха повече от 250 специалисти по белодробни болести в България. Срещата бе открита от председателя на БДББ доц. Явор Иванов. Изпълнения на талантливи български деца стоплиха душите ни. На лятната среща в Албена присъстваха и чуждестранни гост-лектори, които участваха в заседанията: – Алфа1

прочетете повече ›
01 март 2013

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 1

Торакална медицина – Toм V 2013 брой 1

Дихателните нарушения по време на сън и в частност обструктивната сънна апнея/хипопнея (ОСА) се представят с повтарящи се периоди на интермитентна хипоксемия и фрагментация на съня. В редица проучвания се доказва многопосочното влияние на ОСА върху функциите на организма. През последните двадесет години нарастват данните за различни метаболитни нарушения при този тип пациенти. Комбинацията от

прочетете повече ›
20 ноември 2012

Торакална медицина – Том IV 2012 брой 4

Торакална медицина – Том IV 2012 брой 4

„Хроничната обструктивна белодробна болест (ХОББ) е значимо заболяване, засягащо 5–10% от населението на Северна Америка и Европа (7, 9, 11). ХОББ е една от водещите причини за заболеваемост и смъртност сред възрастното население в световен мащаб (6, 8, 10, 12). През последните две години смъртността и инвалидизацията от това заболяване продължават да нарастват, като се

прочетете повече ›
12 октомври 2012

Торакална медицина – Toм IV 2012 брой 3

Торакална медицина – Toм IV 2012 брой 3

Първата редакция на Международните стандарти за грижи при туберкулоза (МСГТ ) бе публи- кувана през март 2006. Този документ съдържаше 17 стандарта в три групи – Стандарти за ди- агноза, Стандарти за лечение и Стандарти за отговорностите свързани с общественото здраве. Непрекъснато растящите проблеми свързани с НІV/СПИН, както и опита, натрупан в работата с международните

прочетете повече ›