12 декември 2013

Класификации на GOLD и смъртност при хроничната обструктивна белодробна болест: проучването HUNT, Новрегия

Остава неясно как различните класификации на Глобалната инициатива за Хроничната обструктивна белодробна болест (GOLD) предсказват смъртността.

Целите на проучването са били да се изследва връзката на спирометричните стадии по GOLD и новата ABCD класификация от 2011 със смъртността и да се сравни тяхната информативна стойност по отношение на смъртността.

Изследвани са били 1540 пациенти с пост-бронходилататорни данни за наличието на ХОББ. Тези пациенти са участвали в норвежкото проучване Norwegian Nord-Trøndelag Health Study проведено в периода 1995–1997 и са проследени по отношение на общата смъртност до май месец 2012 година. Връзката на спирометричната GOLD класификация по стадии и новото ABCD групиране със смъртността е била определена са използвани различни статистически модели и анализи.

Разпредеението на участниците е било 28% в стадий 1 (GOLD, 2007), 57% в стадий 2, 13% в стадий 3, 2% в стадий 4 за разлика от групирането по ABCD: 61% в група А, 18% в група В, 12% в група С и 10% в група D. По време на проследяването продължило средно 14.6 години 837 от пациентите (54%) са починали. Нарастване на смъртността е била наблюдавана при различните спирометрични стадии по старата GOLD класификация, като смъртността е била най-ниска в стадий 1 и постепенно е нараствала с най-висок процент в стадий 4. При оценка на данните според новото групиране по GOLD са наблюдавани сходни стойности за смъртността в различните групи. Спирометричната класификация по стадии дава повече информация от новото групиране ABCD при предсказване на смъртността.

Според резултатите от проучването спирометричната класификация по стадии предсказва смъртността по-добре от новата класификация по групи сред пациенти с ХОББ сред норвежката популация.

 1. Linda Leivseth1,
 2. Ben Michael Brumpton1,
 3. Tom Ivar Lund Nilsen2,
 4. Xiao-Mei Mai1,
 5. Roar Johnsen1,
 6. Arnulf Langhammer3

+ Author Affiliations

 1. 1Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
 2. 2Department of Human Movement Science, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Trondheim, Norway
 3. 3Department of Public Health and General Practice, HUNT Research Centre, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Levanger, Norway
 1. Correspondence to Linda Leivseth, Department of Public Health and General Practice, Norwegian University of Science and Technology (NTNU), Postbox 8905, MTFS, NO-7491 Trondheim, Norway; linda.leivseth@ntnu.no
 • Received 16 January 2013
 • Revised 19 March 2013
 • Accepted 27 March 2013
 • Published Online First 23 April 2013

Превод: Д-р Николай Кючуков