21 януари 2017

Клиничното значение на симптомите при пушачи със запазена белодробна функция

Голяма част от пушачите с респираторни симптоми не отговарят на спирометричните критерии за ХОББ. Проведеното обсервационно проучване включва 2736 бивши или настоящи пушачи и контролна група от непушачи. Оценявани са респираторните симптоми с помощта на CAT теста използван в практиката за оценка състоянието на ХОББ. Една от целите на проучването е била да изследва дали пушачите без спирометрични критерии за ХОББ, но имащи симптоми (CAT ≥ 10) имат повишен риск от респираторни екзацербации спрямо асимптомните пушачи (CAT < 10) без данни за ХОББ. Допълнително на пушачите са провеждани 6-минутен тест с ходене, функционално изследване на дишането, КТ на гръден кош с висока разделителна стойност.

Проучването установява по-висока честота на респираторните екзацербации сред симптоматичните пациенти спрямо тези без респираторни симптоми. Симптоматичните пушачи също са имали по-голямо ограничение във физическата активност, по-нисък ФЕО1, ФВК, инспираторен капацитет, както и задебеляване на стената на дихателните пътища без данни за емфизем според HRCT. Сред пушачите с респираторни симптоми 42% употребяват бронходилататори, а 23% инхалаторни кортикостероиди.

В заключение авторите смятат, че въпреки липсата на спирометрични данни за ХОББ пушачите с респираторни симптоми имат данни за наличие на болест на дихателните пътища поради честите респираторни екзацербации и ограничението във физическата активност. Голяма част от пушачите със симптоми използват респираторни медикаменти без да има натрупани данни за ползата от тези медикаменти сред тази група пациенти.

 

Източник: Woodruff PG, Barr RG, Bleecker E et al. Clinical Significance of Symptoms in Smokers with Preserved Pulmonary Function. N Engl J Med. 2016 May 12;374(19):1811-21. doi: 10.1056/NEJMoa1505971.

 

Превод: Николай Кючуков