21 март 2014

Kурс за медицински сестри за работа с пациенти с ХОББ

На 14-16 март 2014 година в хотел Болярски град Велико Търново се проведе обучителен курс за медицински сестри за работа с пациенти с хронична обструктивна белодробна болест. Курсът бе организиран от Българското дружество по белодробни болести с любезното партньорство на фармацевтична фирма Глаксо Смит Клайн.

В курса взеха участие 45 сестри от над 20 центъра от цяла България. По време на курса бяха изнесени лекции и практически занятия с акцент върху грижите за пациентите с ХОББ, съобразени с изискванията за добра медицинска практира.

Лекционния курс бе воден от доц. Явор Иванов, председател на УС на БДББ и доц. Владимир Ходжев, член на УС на БДББ. Подробно бяха засегнати темите по отнощение на етиологията, патогенезата, епидемиологията, проследяването и лечението на пациентите с ХОББ. В програмата бяха включени специални лекции изнесени от ст. м.с. Росица Дойновска от ВМА и ст. м.с. Петя Симеонова от КПФ-Плевен, засягащи теми свързани със здравните грижи при болни с ХОББ в стабилно състояние и екзацербация, сестринска документация в белодробните клиники, професионална квалификация на медицинските сестри в белодробните клиники.

Представената информация бе с практическа насоченост към ежедневната медицинска практика. Участниците имаха възможност да задават въпроси. В края на курса бе проведена отделна сесия за дискусия и възможност за обсъждането на проблеми, касаещи ежедневната практика. Проведени бяха входящ и изходящ тест като се отчете подобрение на резултатите от него след края на курса с 20%. Всички сестри получиха сертификати за участието им в обучението.

Отзивите от страна на участниците бяха положителни. Курсът предостави възможност за повишаване квалификацията и уменията на сестринския персонал в белодробните центрове в страната, както и възможност за обмен на опит и комуникация между сестрите от различни центрове.