02 декември 2013

Лекции – курс за специализанти

Може да намерите лекциите от курса за специализанти по „Пневмология и фтизиатрия“. Пловдив 2013 оттук:

http://brsnet.bg/prezentatsii-plovdiv-2013/