15 октомври 2019

Литературен преглед на употребата на системни кортикостероиди за контрол на астма

Употребата на системни кортикостероиди за контрол на неконтролирана астма и свързаната с нея тежест за здравеопазването може да предизвиква важни за здравето неблагоприятни ефекти. Проведен е систематичен литературен
преглед, за да се изследва степента и тежестта на системната употреба на кортикостероиди при астма. Претърсени са базите данни MEDLINE® и Embase®, за да се идентифицират статии на английски език публикувани от 2010–2017 г., като са използвани ключови думи за търсене като орални кортикостероиди и системни кортикостероиди. Използвани са били данни от 387 статии и 139 проучвания.

Използваните проучвания са проведени в Европа, Северна Америка и Азия. Като цяло, използването на орални или системни  кортикостероиди е често срещано при лечение на астма и по-често при пациенти с тежка астма в сравнение с пациенти с по-леко протичане на заболяването. Дългосрочната употреба на кортикостероиди е по-рядко срещана от кратковременната употреба. В сравнение с никаква употреба, дългосрочната и повтаряща се краткосрочна употреба на кортикостероиди е свързана с повишен риск от остри и хронични нежелани реакции, дори когато дозите са сравнително ниски.  Този обзор представя цялостен преглед на пероралната или  системната употреба на кортикостероиди и свързаните с тях нежелани реакции за пациенти с всички степени на астма. Съобщава се, че пероралната или системната употреба на кортикостероиди е разпространена при лечение на астма и рисковете от остри и хронични усложнения се увеличават с кумулиране на дозите на стероидите.

 

Превод: Иван Петков

 

Източник