20 март 2020

Lopinavir–Ritonavir при възрастни пациенти хоспитализирани с тежка Covid-19 инфекция

Липсват данни за ефективна терапия за лечение на тежка инфекция причинена от SARS-CoV-2. Проведеното рандомизирано проучане сред 199 пациента с тежка Covid-19 инфекция не показва ползи от приложението на терапия с Lopinavir–Ritonavir спрямо стандартните грижи.

 

Източник: NEJM, March 18, 2020