27 април 2023

Лятна научна среща 2023 на Българското дружество по белодробни болести

Уважаеми колеги, от 30 юни до 2 юли 2023 г. в хотел „Рила“, КК „Боровец“, ще се проведе Лятната научна среща на Българското дружество по белодробни болести.

Теми на срещата са:

Българските пулмолози в борбата с туберкулозата: настояща обстановка, проблеми и перспективи.
Първи стъпки на научния подиум: представят младите пулмолози, научна сесия за специализанти и докторанти.
Фирмени симпозиуми.
Организацията и институциите: открита дискусия по актуални въпроси (тежка астма, IPF, LTOT).

Срок за изпращане на резюмета на научни разработки: 01.06.2023 г.
Резюметата изпращайте на: brsnet@hotmail.com
Очаквайте скоро детайли по организацията и програмата.

Регистрационна карта може да попълните тук: Регистрационна форма Лятна среща БДББ 2023