14 декември 2019

Морфометрия на дихателните пътища при ХОББ с бронхиектазии: преглед на всички генерации дихателни пътища

Патофизиологичните процеси, които обуславят появата на бронхиектазии при хронична обструктивна белодробна болест (ХОББ) остават неразбрани. При ХОББ както малките, така и големите дихателни пътища прогресивно се губят. Понастоящем не е известно в каква степен различните генерации дихателни пътища участват при пациенти с ХОББ и бронхиектазии.

Бяха сравнени бели дробове на починали болни с ХОББ и бронхиектазии и такива на починали болни с ХОББ без бронхиектазии, като контрола са били неизползвани донорски бели дробове. За да се изследват всички генерации дихателни пътища, се подходи с използване мултимодален образ с различни резолюции. За всяка група бяха замразени пет бели дроба (n = 15) и преминаха компютърна томография (КТ) за оценка на големи дихателни пътища, с четири тъканни ядра на белодробен образ за измерване на крайните бронхиоли. Два допълнителни белите дробове за група (n = 6) бяха изсушени и преминаха лобарна microCT, която позволява сегментиране на дихателните пътища и триизмерно количествено определяне от цялото дихателно дърво.

Белите дробове с ХОББ и бронхиектазии имат значително повече дихателни пътища в сравнение с белите дробове с ХОББ без бронхиектазии, с голям брой на дихателните пътища подобен на контролните бели дробове. Тази разлика беше налице както в горните, така и в долните лобове. Липсата на стеснения и по-големи диаметри се демонстрираха в долните лобове с бронхиектазии. MicroCT анализът на тъканните ядра показа подобно намаляване на процента на тъканите, повърхностната плътност и броя на крайните бронхиоли и при двете групи с ХОББ в сравнение с контролните бели дробове.

Въпреки че крайните бронхиоли са еднакво намалени в белите дробове с ХОББ със и без бронхиектазии, значително повече големи и малки дихателни пътища са открити в белите дробове с ХОББ с бронхиектазии.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник