18 август 2020

Мултисистемен възпалителен синдром (MIS) при деца и възрастни в САЩ

Проведено е проучване включващо пациенти от педиатрични центрове в САЩ за периода 15 март – 20 май 2020 година. За определянето на синдрома са използвани 6 критерия: сериозно влошено състояние налагащо хоспитализация, възраст под 21 години, температура продължаваща повече от 24 часа, лабораторни резултати в подкрепа на възпалителен процес, мултиорганно засягане и данни за инфекция със SARS-CoV-2 (доказана чрез RT-PCR, тестване за антитела или контакт с пациент с Covid-19 през последния месец). Общо 186 пациенти са включени от 26 щата на средна възраст 8.3 години. Системното органно засягане е включвало ангажирането на гастроинтестиналната система (92% от случаите), сърдечно съдовата система (80%), хемопоетичната система (76%), кожа и лигавици (74%) и дихателната система (70%). Средната продължителност на болничното лечение е било 7 дни (интерквартилен обхват 4-10 дни), като при 80% от пациентите са лекувани в интензивно отделение, а сред 20% от пациентите е прилагана механична вентилация, 48% са се нуждаели от вазоактивна поддръжка. Смъртността е била 2% от всички пациенти. При 15 пациента (8%) са установени аневризми на коронарните артерии и болест на Кавазаки подобни характеристики. При 92% от пациентите са били установени отклонения от поне 4 биомаркера за възпаление. Прилаганата имуномодулираща терапия е включвала интравенозно приложение на имуноглобулини (77%), глюкокортикоиди (49%), интерлевкин 6 или 1RA инхибитори (20%).

От направения анализ авторите заключават, че мултисистемния възпалителен синдром при деца свързан със SARS-CoV-2 води до сериозни и животозастрашаващи състояния при деца и възрастни без предишни или съпътстващи заболявания.

 

Превод: Николай Кючуков

 

Източник