01 март 2014

На вниманието на всички пулмолози-франкофони!

От м. октомври 2013г България е член Франкофонската пулмологична общност (l’Espace Francophone de Pneumologie – EFP). Това е голяма международна организация на френскиговорящи пулмолози, понастоящем с около 10 000 членове от четири континента. Целите на организацията са непрекъснат обмен на опит и сътрудничество между пулмолозите от различни национални дружества, обучение и квалификация на млади пулмолози и участие в различни международни проекти. Франкофонската общнаст на пулмолозите е изключително активна, организира научни срещи и форуми в различни държави няколко пъти годишно. За пълна информация желаещите могат да посетят следния адрес:  http://www.splf.org/s/spip.php?article1538 , а на този адрес http://efp2013.stmra.com, може да попълнят формуляр за регистрация и участие в организацията. За контакт – д-р Милена Енчева milena_en@abv.bg