18 юни 2014

Наградените устни презентации и постери от V-ти конгрес на БДББ

Наградени устни презентации

Първо място – награда 600 лв.

OP1.Фактори, свързани с изхода от лечението на случаите с мултирезистентна туберкулоза в България за периода 2009-2011 г.

В. Миланов1, Д. Стефанова1, М. Замфирова2, Т. Върлева2, Е. Бачийска3, А. Колева4, А. Янева5

1. Клиника по туберкулоза, СБАЛББ “Света София”, София; 2. Отдел “Управление на специализирани донорски програми”, Министерство на здравеопазването, София; 3. Национална референтна лаборатория по туберкулоза (НРЛ), Национален център по заразни и паразитни

Второ място – награда 400 лв.

OP11.Дългосрочно проследяване на пациенти с ХОББ

Н. Янев1, Н. Кючуков1, И. Крачунов1, З. Иванова1, П. Николова1, П. Павлов1, Ц. Попова2, Я. Иванов1

Трето място – награда 300 лв.

OP17.Зависимости между витамин D статус, захарен диабет, метаболитен синдром и ХОББ при пациенти с ХОББ, хоспитализирани поради екзацербация: предварителни резултати

Меков Е 1, Славова Я 1, Цакова А 2, Генова М 2, Хаджиева С 2

1. Клиничен Център по Белодробни Болести, СБАЛББ „Света София“; 2. Централна Клинична Лаборатория, УМБАЛ „Александровска“

Наградени постери

Първо място – награда 400 лв.

PS9. Антиоксидантна защита и затлъстяване при пациенти с ХОББ и метаболитни нарушения

В.Стратев1, Й. Петев2, М. Пенева1
1.Клиника по пневмология, МБАЛ „Св. Марина”-Варна;2.Клиника по вътрешни болести, ВМА-МБАЛ-Варна

Второ място – награда 300 лв.

PS5.Бързо растящи нетуберкулозни микобактерии от белодробни клинични материали в България

Е. Бачийска1, Ю. Атанасова1, С. Йорданова1, Я. Тодорова1, А. Байкова1, Т. Кантарджиев1
1Национален център по заразни и паразитни болести, София

Трето място – награда 200 лв.

PS6.Влияние на IL10 -1082A>G промоторния полиморфизъм и тютюнопушенето върху серумните нива на IL-10 при ХОББ

Д. Димов1, Т. Тачева2, Л. Митева3, З. Добрева3, К. Димов4, С. Станилова3, Т. Влайкова2
1Кат. Вътрешни болести, 2Кат. Химия и Биохимия, 3Кат. Молекулярна биология и имунология, Медицински факултет, Тракийски университет, Стара Загора, България, МЦ „Нов рехабилитационен център” ЕООД, Стара Загора, България