25 декември 2019

Общият брой на дихателните пътища, изобразен чрез КТ е свързан с броя на терминалните бронхиоли, изобразени чрез микро-КТ.

Предишни доклади, базирани на микро-компютърна томография показват, че броят на терминалните бронхиоли е намален с 40% при лека и умерена ХОББ и 90% при много тежка ХОББ. Изследване, при което е използвана МДКТ, показва, че броят на визуализираните и количествено определени централни дихателни пътища е значително намален с 19% при лека и умерена ХОББ и е свързан със спад на белодробната функция във времето. Взети заедно, тези данни предполагат, че патологичният процес, отговорен за редукцията / ремоделирането на терминалните бронхиоли, може да се разпростре в по-големите дихателни пътища, което може да бъде открито с помощта на МДКТ.

Целта е да се определи дали има връзка между общия брой на дихателните пътища, изобразени чрез МДКТ и да се оцени броя на терминалните бронхиоли, получен с помощта на микро-КT в едни и същи бели дробове.

Проучването показва, че общият брой на дихателните пътища е свързан както с броя на терминалните бронхиоли, така и с деформацията и ремоделирането на тези крайни бронхиоли, които остават. По този начин, общият брой на дихателните пътища може да се използва като изобразяващ биомаркер за оценка на броя и деформацията на малките дихателни пътища и да осигури ценна мярка за резултатите за клинични изпитвания на нови терапии, насочени към предотвратяване и лечение на заболявания на малките дихателни пътища.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник