12 май 2020

Обструктивната сънна апнея в детството е независима детерминанта на кръвното налягане в зряла възраст: лонгитудинално проучване.

Обструктивната сънна апнея (ОСА) е често срещано нарушение на съня, което засяга всички възрасти. Отчетеното разпространение е 3%–5% при деца и 9% –38% при възрастни. Проучванията последователно показват повишеното кръвно налягане като добре известен рисков фактор за сърдечно-съдови и мозъчно-съдови нежелани събития при деца и възрастни с ОСА.

Нормалното понижение на АН през нощния период е известно като „dipping” и е физиологично явление, отсъствието на което предхожда развитието на сърдечно-съдови нежелани събития. Липсата на понижение на нощното АН (“non-dipping”, понижаване на нощното кръвно налягане <10% от дневното ниво) също е доказано както при възрастни, така и при деца с обструктивна сънна апнея. Липсата на понижение на нощното АН предхожда развитието на хипертония при нормотензивни индивиди. За пациенти с хипертония, липсата на спад в АН през нощта, е свързано с повишено увреждане на прицелни органи и по-лоша прогноза.

За това проучване, при всички лица от първоначалната кохорта бяха проведени полисомнография и мониторинг на артериалното кръвно налягане. Бяха изключени от участие тези, които са имали сърдечно-съдови, бъбречни и нервно-мускулни заболявания, хромозомни аномалии или остри заболявания в рамките на 2 седмици от полисомнографията.

При децата леката ОСА беше дефинирана като AHI между 1 и 5 апнеи/час, докато умерената до тежка ОСА беше определена като AHI с ≥ 5 апнеи/час.

При възрастни лека обструктивна сънна апнея бе дефинирана като AHI между 5 и 15 апнеи/час, докато средно-тежката форма на ОСА бе определена като AHI от ≥ 15 апнеи/час.

Хипертонията при проследяване се определя като систолно кръвно налягане през деня, нощта и за 24 часа съответно ≥135, 120 и 130 mmHg; или диастолно кръвно налягане през деня, нощта и за 24 часа съответно ≥85, 70 и 80 mmHg.

Степента на нощното понижение на АН се изчислява като процент на спад на кръвното налягане от будност до сън. Липсата на намаляване на нощното кръвно налягане се определя като <10% нощно спадане на кръвното налягане.

Това проспективно 10-годишно проучване показва, че средно-тежката форма на ОСА в детска възраст е независимо и значително свързана с по-високо нощно систолно кръвно налягане, хипертония и редуциран нощен спад на систолното кръвно налягане в ранна зряла възраст.

Проследяването показва независима връзка между обструктивната сънна апнея в детска възраст с неблагоприятни резултати от кръвното налягане в ранна зряла възраст.

Бъдещите изследвания трябва да проучат дали лечението на ОСА би намалило риска от развитие на аномалии в кръвното налягане, и ако бъде доказано, насочването към този модифицируем фактор в детството би допринесло за намаляване на тежестта на сърдечно-съдовите заболявания в бъдеще.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник