23 август 2013

Oбучение на пациенти, страдащи от астма и ХОББ

Здравейте,

С радост бих желала да Ви съобщя, че АББА спечели проект за обучение на пациенти, страдащи от астма и ХОББ, който ще обхване 10 болници и около 6000 пациента.

Повече информация за проекта ще получите на сайта на АББА –http://www.asthma-bg.com/news/проект-овластяване-чрез-знания-на-бо/.

Ще бъдат пуснати уведомителни факсове за проекта до Директорите на лечебните заведения, бенифициенти по проекта.

Диана Хаджиангелова