15 март 2020

Откриване на Covid-19 при деца Януари 2020 г. в Ухан, Китай

Описани са малък брой случаи на коронавирусна болест 2019 (Covid-19) при деца и нашето разбиране за спектъра на заболяването е ограничен.

Направен е ретроспективен анализ, включващ деца хоспитализирани в Ухан, Китай, между 7 и 15 януари 2020 г. От общо 366 хоспитализирани деца (≤16 години), най-много са били диагностицирани с грипен вирус А (при 23 пациенти [6.3%]) и грипен вирус В (в 20 [5.5%]). SARS-CoV-2 (Covid- 19), е открит  при шест  пациента (1,6%). Средната възраст на шестимата пациенти е 3 години (обхват от 1 до 7)  Всички деца с Covid-19 преди това са били напълно здрави. Висока температура (> 39 ° C) и кашлица е наблюдавна и при шестте деца, а повръщане само при четири от тях. От лабораторните изследвания всички пациенти са били с лимфопения, а четерима от тях и с неуторпения. Четирима от пациентите са били с рентгенови данни за пневмония и типични компютър-томографски белези на вирусна пневмония.

Всички пациенти са били лекувани емпирично с антивирусни средства, антибиотици и поддържаща терапия. И шесте деца са се възстанови след хоспитализация за средно 7,5 дни (обхват от 5 до 13).

 

Превод: Габриела Илиянова

 

Източник: The New England Journal of Medicine, March 12, 2020