15 март 2020

Откриване на SARS-CoV-2 в различни видове клинични проби

Обратнотранскриптазната полимеразна верижна реакция в реално време (rRT – PCR) на назофарингеален секрет обикновено се използва за потвърждаване на клиничната диагноза.

Изследвано e биоразпределението на SARS-CoV-2 сред различни тъкани на хоспитализирани пациенти с COVID-19, диагностицирани въз основа на клинични и рентгенови данни и потвърдени чрез откриване на SARS-CoV-2.

На повечето пациенти е взет фарингеален секрет 1 до 3 дни след приемане в болница. Взети са кръвни проби, храчки, фекалии, урина и назални проби по време на болестта.  Бронхоалвеоларен лаваж и четкова биопсия са взети на пациенти с тежко протичане на болестта или подложени на механична вентилация.

Праговите стойности на цикъла на rRT-PCR се използват като индикатори за броя на РНК копията на SARS-CoV-2. Праговата стойност на цикъла, по-малка от 40, се интерпретира като положителна за SARS-CoV-2 РНК.

Култивирани са четири положителни фекални проби за SARS-CoV-2 с голям брой копия, след което е извършена електронна микроскопия за откриване на жив вирус.

Пробите от БАЛ показват най-високи положителни проценти (14 от 15; 93%), следвани от изследване на храчка (72 от 104; 72%), носен секрет (5 от 8; 63%), ФБС с четкова биопсия (6 от 13; 46%), гърлен секрет (126 от 398; 32%), фецес (44 от 153; 29%) и и кръв (3 от 307; 1%). Нито една от 72 проби за урина не е положителна.

Важно е, че живият вирус е открит във фекалиите, което предполага, че SARS-CoV-2 може да се предаде по фекален път. Малък процент кръвни проби имат положителни резултати от PCR тест, което предполага, че понякога инфекцията може да бъде системна.

 

Превод: Тамара Тонева

 

Източник: JAMA, March 11, 2020