05 август 2016

ОТВОРЕНО ПИСМО

До УС на БДББ

До всички членове на БДББ

ОТВОРЕНО ПИСМО

Уважаеми колеги,

Длъжни сме да уточним, че внушителната двутомна литература на 91 български медици под редакцията на К. Костов не е Първи учебник по белодробни болести за последните три десетилетия”у нас, а разглеждане в клуб „Перото” /той е за художествена литература/ и шумно представяне пред националните медии?! е отстъпление от възприетите норми за специализирана литература…

Не се шуми излишно, когато се върши рутинна работа…

Фактите…

Университетски преподаватели написаха Ново ръководство по Белодробни болести и туберкулоза през 2012г  ISBN 978-954-9318-16-6. Изданието е на ЦМБ /Централна медицинска библиотека/. Студенти и специализанти го ползват за изпит 4 поредни години.

През 2016г. година излезе актуализирано и допълнено издание под заглавие: „Ръководство по Пневмология и фтизиатрия”ISBN 978-954-9318-71-5 също издание на ЦМБ. Автори са преподаватели от университетските болници в София, Пловдив и Варна. Студенти и специализанти вече го четат…

Учебници по белодробни болести /и другите специалности/ се пишат от преподавателските колективи на Университетските болници. Отделно от това, всеки лектор ежегодно актуализира своето преподаване

Ентусиазмът е с право, за впечатляващ „Сборник” на 91 души български медици. Прекрасно е, че има толкова положени усилия!  Но надявам се, да не стане задължителна литература за  изпитна подготовка…

Още данни /достъпни за проверка/ за автори-преподаватели в областта на пулмологията:

Проф. Р.Раданов написва 12 монографии и общо 190 научни труда, някои от тях са преведени на френски, италиански, чешки, шведски, руски…в периода 1956 – 1976 година. Под редакцията на проф. Р.Раданов през 1976 година е написана  „Пневмология”, в която взимат участие всички хабилитирани на Университетската болница по това време – вкл.проф.П.Добрев.

– Проф. П. Добрев – издава редица монографии, като първи у нас използва понятието:Хронична обструктивна белодробна болест”.Той пише още върху: “пневмонии”, “белодробен рак”, “белодробен тромбоемболизъм”, “лечение на белодробните болести”,, като „Възпалителни заболявания на белите дробове – П. Добрев (Ред) М+Ф, София, 2002; и Лечение на белодробните болести – Ред. П. Добрев, МФ, София, 1999г са в препоръчваната литература за изпит по специалността.

– Проф. П. Минчев – „Туберкулин и туберкулинодиагностика  издадена от МФ, София, 1996, а през 2013 год. под негова редакция е написана ”Клинична туберкулоза”, и двете книги са препоръчвани за изпитна подготовка по специалността.

– Доц. Ст. Иванов – пише сам върху трудна тематика – интерстициалните белодробни заболявания: Саркоидоза през 2000 год.; Белодробни фибрози – 2003 год и Хиперсензитивни пневмонити 2005, всички препоръчвани за изпитна подготовка.

– Доц.Зл. Янкова: „Туберкулоза в клиничната практика – Ред. Зл.Янкова, 2003 г. и Практическо ръководство по белодробни болести”  2005г. ред. Зл. Янкова – с асистентите по пулмология от МУ Плодив; 2008 г. с екип от б-ца „Св. Екатерина” е написана „Белодробна хипертония & Белодробен тромбемболизъм“ ред. Зл. Янкова; През 2012 г. и преподаватели по пулмология е написаноНово ръководство по Белодробни болести и туберкулоза, ред. Зл. Янкова; През 2016г. година излезе актуализирано и допълнено издание под заглавие: „Ръководство по Пневмология и фтизиатрия” ред. Зл. Янкова. Част от учебниците  са в препоръчаната литература за изпитна подготовка;

Е. Бачийска -„ Наръчник за микробиологична диагностика на туберкулозата, София, 2005 е  препоръчана литература за изпитна подготовка.

К.Янков -„Антибиотици и подходяща антибиотична терапия на белодробните инфекции., Варна, 2004. е препоръчана литература за изпитна подготовка.

Колективен труд на преподаватели са още: методични ръководства, учебници по Вътрешна медицина, консенсуси по различни нозологични единици и т.н…препоръчвани за подготовка на студенти и специалисти.

Уточнението написа:

Зл. Янкова,  част от авторски колективи на преподаватели