24 юли 2013

Първи конгрес на СБМС

Уважаеми колеги и приятели,

Позволете ни от името на Съюза на Българските Медицински Специалисти (СБИС) и Българ­ския лекарски съюз (БЛС) да ви поканим най-учтиво да вземете участие в I Конгрес на СБМС, който ще се проведе на 29 и 30 ноември 2013 г. в Медицински университе? – Пловдив. Основна тема на този първи по рода си у нас интердисциплинарен форум са хроничните заболявания – сърдечно-съдови, онкологични, диабет, белодробни и др. Нарастващият брой на тези заболявания, техният хроничен характер и застаряващото население определят проблема като един от най-значимите на XXI век, а мерките за борбата с тях – като основно предизвикателства пред човечеството.

Въвеждането на електронното здравеопазване е професионална задача на всички заети в медицината експерти. На тази тема посвещаваме специално място в научната програма. СБМС е официален партньор на Union of European Medical Specialists (UEMS). Вярваме, че това партньорство с водеща европейска неправителствена организация ще бъде от особена методическа полза за българските медицински специалисти за реализация на практиката на обучение през: целия живот. Съвместното участие и ползването на опита на колегите от UEMS за достъп европейско финансиране по социално значими проекти ще бъде фокус на сътруд­ничеството ни.

Очакваме повече от 700 специалисти да вземат участие в Първия конгрес на СБМС. За да онагледим дискутираните основни теми на Конгреса, а и за да дадем възможност за директни срещи с индустрията, по време на конгреса ще организираме специализирана медицинска изложба, на която водещи фармацевтични фирми и компании за медицинско оборудване и software ще представят своите продукти.

Програмата включва пленарни сесии, дискусии, постер сесии и съвместни заседания и обсъждания. Очакваме с нетърпение срещата с вас в Пловдив.

Теми на конгреса

  • Хроничните заболявания ^Предизвикателство пред обществото
  • Електронно ЗАрцештззеане

Официални езици на конгреса

Конгреса ще се проведе на български и английски език.

Място на провеждане

Първият конгрес на Съюза на медицинските специалисти ще се проведе на 29 и 30 ноем­ври 2013 год. в Аудиторния център на Медицински» университет в Пловдив. Аудиторният комплекс разполага с шест технически оборудвани зали, прилежаща зала за хранене, параклис и парк.;

Медицински университет – Пловдив е доказан научен център, а новопостроената база предоставя възможност за работа; местата в залите: са разположени амфитеатрално, а интериорното решение на пета аудитория дава възможност за провеждане на дискусии, тематични обсъждания и организиране на работни срещи.

Аудиторният комплекс предлага възможности за провеждане на научни и бизнес форуми, семинари, пресконференции, презентации, обучения, културни и обществено-политически прояви…