27 март 2020

ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЛЕКУВАЩИЯ ГИ ЛЕКАР В УСЛОВИЯ НА COVID-19

27-03-2020 ПАЦИЕНТИТЕ С ХОББ ДА СПАЗВАТ СТРИКТНО ПРЕПОРЪКИТЕ НА ЛЕКУВАЩИЯ ГИ ЛЕКАР В УСЛОВИЯ НА COVID