14 октомври 2014

Пети Национален Симпозиум – Рационална антибиотична терапия

Уважаеми колеги,

предстои „Пети национален симпозиум“ на Българска Асоциация по Детска Пневмология, който ще се проведе на 25-26.10.14 в гр. Пловдив. Програмата може да разгледате отдолу.

 

Българска Асоциация по Детска Пневмология

ПРОГРАМА

Пети Национален Симпозиум 

Рационална антибиотична терапия 

Парк хотел „Империал” – гр. Пловдив

25-26.10.2014г.

24.10.2014г.

16.00 – 19.00ч – Регистрация и настаняване на участниците в симпозиума

19.30 – 21.00ч – Посрещане на участниците. Коктейл

25.10.2014г.

Първо заседание

Модератори: Проф. П. Минчев, д-р Св. Велизарова

 

09.00-09.20ч – Основни фармакокинетични показатели при употреба на антибиотници Проф. Н. Данчев

09.20-09.40ч – Принципи на антибиотичната терапия Проф. д-р П. Минчев

09.40-10.00ч – Бактериална резистентност в България Проф. д-р Т. Кантарджиев

10.00-10.15ч – Етиология на респираторните инфекции в детска възраст Доц. д-р Р. Гергова

10.15-10.30ч – Аугменитн в лечението на среден отит , Фирмена презентация на GSK Доц. Диляна Вичева

10.30-10.45ч – Дискусия

10.45-11.00ч – Кафе-пауза

 

Второ заседание

Модератори: Проф. Т. Кантарджиев д-р Памукова

11.00-11.15ч – Бронхиална астма и антибиотици Д-р Валери Исаев

11.15-11.30ч – Антибиотична терапия при деца с бактериален сепсис етиологично обусловен от MRS Д-р К. Памукова

11.30-11.50ч – Рационална антибиотична терапия при Лаймска болест Проф. д-р Т. Червенякова

11.50-12.10ч – Антибиотична терапия при инфекциозен ендокардит в детска възраст Д-р Христина Нацкова

12.10-12.25ч – Практически насоки в приложенето на cefexim в ежедневната практика Фирмена презентация „Актавис”

12.25-12.45ч – Дискусия

12.45 – 14.00ч – Обяд

 

Трето заседание

Модератори: Проф. д-р Д. Костадинов, д-р Ал. Спасова

 

14.00-14.20ч – Диагностичен алгоритъм и терапевтично поведение при пневмонии Проф. д-р П. Минчев

14.20-14.40ч – Антибиотична терапия при бронхиектазии и бронхиектатична болест Проф. д-р Д. Костадинов

14.40-15.00ч – Антибиотици в неонатална и ранна кърмаческа възраст Проф. д-р Б. Слънчева

15.00-15.15ч – Антибиотици при остри ентероколити – Да или Не? Д-р Л. Андонова

15.15-15.30ч – „Cefexime в детската пневмологична практика” Проф. д-р П. Минчев Фирмена презентация „Стинг фарма”,

„Антибиотик” – Разград

15.30-15.40ч – Дискусия

15.40-16.00ч – Кафе пауза

 

Четвърто заседание

Модератори: Проф. д-р П. Переновска, д-р Андонова

 

16.00-16.10ч – Белодробна гангрена в детска възрас Д-р Г. Петрова Проф. П. Переновска

16.10-16.20 –   Лекарствена чувствителност на щамове Ps. аeruginosa при деца с Муковисцидоза Г.Петрова,Т.Стратиева, П.Переновска

16.20-16.40ч – Съвременна антибиотична тераия при деца с остър /обострен хроничен/ отит Доц. д-р Ц. Цолов

16.40-17.00ч – Инхалаторна терапия с Тобрамицин /Tobi/ – критерии, начин на приложение, продължителност на приложение Доц. д-р Ив. Галева

17.00-17.20ч – „Кlacid в лечението на възпалителни заболявания на бронхобелодробната система” Проф. д-р П. Минчев Фирмена презентация ABBOT

17.20-17.35ч – Дискусия

20.00ч – Официална вечеря за участниците в симпозиума

 

26.10.2014г.

 

Пето заседание

Модератори: Проф.Т.Червенякова, Доц. д-р Ц. Цолов

 

09.00-09.15ч – Съвременна терапия при пневмонии причинени от Str. pneumoniae Д-р Св. Велизарова

09.15-09.30ч – Терапевтичен алгоритъм при деца с обострен хроничен алергичен риносинуит Д-р Ал. Спасова

09.30-9.45ч – Антибиотици при лечение на остри бъбречни заболявания Доц. д-р Ан. Буева

09.45-10.00ч – „Azithromycin /Summamed/ – 20 години непреходно действие” Проф. д-р П. Минчев Фирмена презентация Ecopharm

10.00-10.15ч – Дискусия

10.15-10.30ч – Кафе пауза

 

Шесто заседание

Модератори: Доц. д-р Р. Гергова, Доц. д-р Ив. Галева

 

10.30-10.50ч – Съвременно антибиотично лечение при пневмонии, причинени от Mycoplasma pneumoniae Д-р Сашка Соколова

10.50-11.10ч – Антибиотици в химиотерапията на паразитните болести Доц. д-р Д. Вучев

11.10-11.20ч – Антибиотична терапия при пневмонии обусловени от Str. pyogenes Проф. д-р П. Переновска

11.20-11.30ч – Т-СПОТ –ТБ в диагностиката на ЛТБИ при деца и възрастни Фирмена презентация „Евофарма” д-р Св.Велизарова

11.30-12.00 – Организационно събрание на членовете на БАДП