01 декември 2019

Повишена смъртност при пациенти с кортикостероидно-зависима астма

Хроничната системна употреба на кортикостероиди (КС) е свързана с повишен риск при множество хронични заболявания. При пациенти с астма обаче, не е изяснено дали системната КС употреба е свързана с повишена смъртност. Проучване на катедрата по вътрешни болести към медицинския университет Ханянг в Сеул, Южна Корея, има за цел да определи ефектите на хроничната, системна КС терапия спрямо смъртността при възрастни пациенти с астма. Проведено е кохортно проучване, включващо 466,941 пациенти с астма над 18 годишна възраст, от които 8,334 с КС зависимост. Резултатите показват, че системната КС употреба е свързана с повишен риск от смъртност при пациенти с астма, със значителна зависимост между дозите на употребяваните системни КС и дългосрочната смъртност.

 

Превод: Георги Атанасов

 

Източник