27 април 2020

Пренатална, ранна и детска експозиция на замърсяване на въздуха и функция на белите дробове: Кохорта на ALSPAC

Обосновка: Излагане на замърсeн въздух по време на вътрематочно развитие и през детството може да има трайни ефекти върху здравето на дихателните пътища.

Цели: Да се изследва белодробната функция на деца на възраст между 8 и 15 години във връзка със експозиция на замърсен въздух по време на бременност, кърмаческа възраст и детска възраст в кохорта от Обединеното кралство.

Методи: Индивидуални експозиции на специфични частици с диаметър ≤ 10 µm (PM10) бяха изследвани през всеки триместър, 0-6 месеца, 7-12 месеца (1990-1993 г.) и до възраст 15 години (1991-2008) по отношение на % прогнозиран ФЕО1 и ФВК на възраст 8 (N = 5,276) и 15 (N = 3,446) години, използвайки линейни регресионни модели.

Измервания и основни резултати: Не намерихме ясни доказателства за чувствителен период на експозиция на PM10 от пътния трафик: на възраст 8 години, 1 µg/m3 по-висока експозиция през първия триместър се свързва с по-нисък % от прогнозирания за ФЕО1 (-0,826, 95% CI: -1,357 до -0,296) и ФВК(-0,817, 95% CI: -1,357 до -0,276), но подобни връзки са наблюдавани за експозиции за други триместри, 0-6 месеца, 7-12 месеца и 0-7 години. Връзкитете бяха по-силни сред момчета, деца, чиято майка е имала по-ниско образование или е пушила по време на бременността. За PM10 от всички източници, третият триместър е свързан с по-нисък % от прогнозирания за ФВК (-1.312, 95% CI: -2.100 до -0.525). На 15 години не се наблюдават нежелани асоциации с белодробната функция.

Изводи: Експозицията на PM10 частици от пътния трафик по време на бременност може да доведе до малко, но значително намаляване на белодробната функция на възраст 8 години.

 

Превод: Иван Тихомиров

 

Източник